Erkende Maatregelenlijst

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Om bedrijven hierbij te ondersteunen zijn Erkende maatregelenlijsten gepubliceerd.

Sinds 2019 staat in Activiteitenbesluit dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom voor 19 branches erkende maatregelen aangewezen. Bron en meer informatie: rvo.nl.

Zelfstandige en 'natuurlijk moment'-maatregelen

De maatregelen voor energiebesparing zijn te verdelen in zelfstandige en 'natuurlijk moment'-maatregelen. Zelfstandige maatregelen zijn snel en simpel te treffen maatregelen. De 'natuurlijk moment'-maatregelen zijn ingrijpender. Toepassing daarvan is logischer op een natuurlijk moment zoals een verbouwing. Het mag inmiddels verwacht worden dat alle mogelijke zelfstandige maatregelen getroffen zijn. De 'natuurlijk  moment'-maatregelen zoals het vervangen van de cv-ketel of gevelisolatie kunnen op de natuurlijke momenten getroffen worden.

Voordelen van erkende maatregelen

Als een bedrijf de zelfstandige maatregelen treft die op de lijst staan, geeft het invulling aan de wettelijke besparingsplicht. Een erkende maatregelenlijst is daarmee een gemakkelijk hulpmiddel. Deze is tot stand gekomen in overleg met de betreffende branche. Voordeel voor lokale overheden is dat ze eenvoudiger kunnen toezien op de naleving van de besparingsverplichting.

Handige links


Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Wanneer u maatregelen van de Erkende maatregelenlijst heeft getroffen, is het belangrijk dat de installaties goed zijn ingeregeld. De maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) helpen u met inregelen en onderhoud zodat u maximale energiebesparing bereikt. Ook Omgevingsdienst IJmond kan helpen. Wanneer u wilt weten of uw klimaat- en ventilatie installatie goed is ingeregeld, plaatsen wij kosteloos de datalogger.