Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Sinds 2019 is de Informatieplicht daar bij gekomen. Bedrijven dienen een melding te doen in het eLoket waarin zij aangeven welke maatregelen ze getroffen hebben.

Melding indienen via eLoket

Geldt de informatieplicht ook voor uw bedrijf? Kijk het na via het Stappenplan informatieplicht energiebesparing op rvo.nl. U meldt welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarna meldt u dat eens per vier jaar. De eerste ronde startte in 2019. In 2023 volgt een nieuwe ronde.

Uw bedrijf voldoet aan de informatieplicht wanneer de melding is ingediend via het eLoket en u daar een bevestiging van heeft ontvangen. U kunt bij het indienen van deze melding gebruikmaken van eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering via een keurmerk. Let op: Het hebben van deze rapporten geeft u geen vrijstelling van de meldingsplicht, u dient zelf in het eLoket een melding te doen.

Erkende maatregelenlijst

De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing is uitgangspunt voor het rapporteren in het eLoket van RVO. Voor negentien bedrijfstakken zijn lijsten opgesteld met maatregelen. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Kijk ook op onze pagina over de Erkende maatregelen. In 2023 veranderen deze lijsten. We houden u hier op de hoogte daarvan. 
Heeft u hier vragen over? U kunt contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251 - 263 863.

Omgevingsdienst IJmond samenwerking met Klimaatroute

Omgevingsdienst IJmond ontvangt alle meldingen via het eLoket. Inmiddels hebben wij zo'n 1.300 rapportages ontvangen. Wij analyseren deze rapportages, waarna toezicht en handhaving controles volgen. Om u te helpen bij het invullen van de informatieplicht, is het mogelijk dat u ondersteuning vraagt bij Klimaatroute. Zij hebben een pagina Hulp bij het melden van de informatieplicht | Klimaatroute.