Informatieplicht

Om aan de landelijke doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord te kunnen voldoen, ligt er ook een forse opgave voor het bedrijfsleven. Diverse bedrijven binnen ons werkgebied hebben daarin alleen of samen, bijvoorbeeld via GreenBiz IJmond successen behaald. Om alle bedrijven te bewegen richting energiebesparing heeft de Overheid de informatieplicht in het leven geroepen.

Geldt de informatieplicht ook voor uw bedrijf?

Bedrijven met middenverbruik aan elektriciteit en/of gas (> 50.000 kWh en/of > 25.000 m3) of grootverbruik (> 200.000 kWh of > 75.000 m3) zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 is daar de informatieplicht bijgekomen.

Waarom een informatieplicht? Kijk hier de film van RVO.

rvo_informatieplicht

Informatieplicht

Geldt de informatieplicht ook voor uw bedrijf? U diende vóór 1 juli 2019 te reageren welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Daarna meldt u dat eens per vier jaar. U kunt hiervoor gebruik maken van het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Melding indienen via registratiesysteem

Uw bedrijf voldoet aan de informatieplicht wanneer u een melding indient via het registratiesysteem. Maak bij het indienen van deze melding gebruik van eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering via een keurmerk. Let wel op: Het hebben van deze rapporten geeft u geen vrijstelling van de meldingsplicht, u dient zelf in de portal een melding te doen.

Benieuwd hoe het eLoket werkt? Kijk hier de film van RVO.

rvo_eloket

Maatregelenlijst

Om bedrijven te ondersteunen in het nemen van (erkende) maatregelen, zijn maatregelenlijsten gepubliceerd. Meer informatie daarover leest u op onze webpagina Erkende maatregelenlijst.

Is er voor uw branche geen Erkende Maatregelenlijst? Dan dient u zelf aan te geven welke maatregelen u genomen heeft om aan de verplichte energiebesparing te voldoen. Heeft u daar vragen over? U kunt contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251 - 263 863.