Informatieplicht

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Sinds 2019 is de Informatieplicht daar bij gekomen. Bedrijven dienen een melding te doen in het eLoket waarin zij aangeven welke maatregelen ze getroffen hebben.

Melding indienen via eLoket

Geldt de informatieplicht ook voor uw bedrijf? Kijk het na via het Stappenplan informatieplicht energiebesparing op rvo.nl. U meldt welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarna meldt u dat eens per vier jaar.

Uw bedrijf voldoet aan de informatieplicht wanneer de melding is ingediend via het eLoket en u daar een bevestiging van heeft ontvangen. U kunt bij het indienen van deze melding gebruikmaken van eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering via een keurmerk. Let op: Het hebben van deze rapporten geeft u geen vrijstelling van de meldingsplicht, u dient zelf in het eLoket een melding te doen. Benieuwd hoe het eLoket werkt? Kijk hier de film van RVO.

Erkende maatregelenlijst

De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing is uitgangspunt voor het rapporteren in het eLoket van RVO. Voor 19 bedrijfstakken zijn lijsten opgesteld met maatregelen. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Kijk ook op onze pagina over de Erkende maatregelen.

Is er voor uw branche geen Erkende Maatregelenlijst? Dan dient u zelf aan te geven welke maatregelen u genomen heeft om aan de verplichte energiebesparing te voldoen. Heeft u daar vragen over? U kunt contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251 - 263 863.

Wat doet Omgevingsdienst IJmond?

Bij Omgevingsdienst IJmond komen de meldingen via het eLoket binnen. Van uit het eLoket worden de ingediende rapportages ingelezen in ons bedrijvensysteem. Inmiddels hebben wij zo'n 1.300 rapportages ontvangen. Deze worden geanalyseerd waarna een prioritering volgt voor toezicht en handhaving.