EU-actieplan geluid

In opdracht van diverse gemeenten stelden wij een actieplan geluid op. In dit actieplan geluid is aangegeven hoe Burgemeester en wethouders de geluidshinder van spoor- en wegverkeerslawaai willen beperken.

Locaties met gevoelige bestemmingen (woningen/scholen/ e.d.) met een hoge geluidsbelasting moeten worden aangepakt. Dat wil zeggen door toepassing van maatregelen aan de bron (stil wegdek) of in de overdracht (geluidschermen) of aan de woning (gevelisolatie) moet dat leiden tot een betere geluidssituatie in de omgeving. Burgemeester en wethouders kunnen zelf bepalen (eigen beleid) bij welke grens van geluidsbelasting zij maatregelen willen treffen.