Eén-loketgedachte

In de havens van Velsen en Beverwijk geldt de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. Bij het opstellen van deze havenverordening is gekozen voor een één-loketgedachte. Dit principe sluit zoveel mogelijk aan bij de in de havens reeds gebruikelijke werkwijzen en garandeert een 24-uursbeschikbaarheid. Ook wordt een inhoudelijke harmonisatie van de regels nagestreefd.

Eén-loketgedacht

Om voor zowel het bedrijfsleven als overheden zo efficiënt en eensluidend mogelijk te werken is gekozen voor harmonisatie van de regelgeving en een één-loketgedachte. De één-loketgedachte houdt voor onze taken een samenwerking in tussen gemeenten, Havenbedrijf Amsterdam N.V. en de Milieudienst IJmond. Alle meldingen en aanvragen kunnen door de één-loketgedachte op één plek worden ingediend. Kijk voor het digitale havenloket op de site van Port of Amsterdam. Via dit loket worden alle ontheffingsaanvragen afgehandeld en worden alle reparatie-, bunkermeldingen en andere operationele meldingen voor de beroepsvaart ontvangen en geregistreerd.

Bijkomend en belangrijk voordeel is dat de één-loketgedachte een 24-uursbeschikbaarheid garandeert. Schepen kunnen nu 24 uur per dag meldingen doen en aanvragen indienen voor vergunningen en ontheffingen. Harmonisatie van de regelgeving wil zeggen dat in de haven van Velsen, zo mogelijk, dezelfde regels gelden als in andere havens. Schepen die de gemeentegrens passeren weten zo direct welke regels gelden.

Koppeling systemen

Wanneer een aanvraag bij de afdeling Gevaarlijke Stoffen en Milieu van Haven Amsterdam binnenkomt, zorgt deze ervoor dat de aanvragen en meldingen op de juiste bestemming komen. Een koppeling van de automatiseringssystemen zorgt ervoor dat de Milieudienst IJmond en Havenbedrijf Amsterdam N.V. over dezelfde gegevens beschikken om de vergunningen en ontheffingen af te kunnen geven en toezicht te kunnen houden. Een te maken draaiboek moet garanderen dat ook de havenmeesters van de private havens tijdig van de, voor hen belangrijke, gegevens op de hoogte worden gesteld.

(© RWS - RIKZ/AGI)

(© RWS - RIKZ/AGI)