Dossier RIVM-rapport

Op donderdag 1 oktober 2009 stuurde Minister van VROM (nu ministerie van I&M) de resultaten van het onderzoek naar de samenhang tussen emissies, lokale milieukwaliteit en de gezondheid van omwonenden van Tata Steel in IJmuiden naar de Tweede Kamer. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voerde het onderzoek uit naar aanleiding van de uitzending van Zembla van mei 2008.

Uit het onderzoeksrapport 'Wonen in de IJmond ongezond?' bleek dat in bepaalde gebieden in de IJmond meer longkanker voorkomt dan gemiddeld in de regio. De colleges van de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk stelden gezamenlijk een reactie op, naar aanleiding van de aanbevelingen van de minister. Op 7 oktober 2009 vond een informatieavond plaats over het rapport. Informatie over onder meer het onderzoek, het rapport en de informatieavond leest u hieronder.

Rapport Wonen in de IJmond ongezond?

Persverklaringen

Informatieavond 2009

Overige interessante downloads & links

Interessante links

Bedrijvigheid in de IJmond