Milieuregels

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels om zo een bijdrage te leveren aan het beschermen van het milieu. Milieuregels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Namens de gemeenten in ons werkgebied en de provincie Noord-Holland controleren wij bedrijven en zien er zo op toe dat de regels worden nageleefd. Binnen ons werkgebied gaat het hier om circa 10.000 bedrijven. Bedrijven zijn ingedeeld in drie categorieën; type A, type B en type C. Type C bedrijven controleren wij jaarlijks. Type B bedrijven controleren wij doorgaans elke vijf jaar. Type A bedrijven controleren wij eens per tien jaar, of omdat wij milieuklachten ontvangen. Voor sommige branches wijken wij hiervan af en controleren wij bedrijven frequenter. Alle bedrijven, die onder ons bevoegd gezag vallen, hebben wij weergegeven op een digitale kaart. Een aantal bedrijven binnen ons werkgebied valt onder het bevoegd gezag van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wet milieubeheer

De meeste bedrijven moeten voldoen aan de regels uit de Wet milieubeheer. Als uw bedrijf onder deze wet valt, zijn er drie mogelijkheden:

  • Uw bedrijf valt onder de algemene regels, maar u hebt geen meldingsplicht.
  • Uw bedrijf valt onder algemene regels, u moet een melding doen.
  • Uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning voor milieu nodig

Welke mogelijkheid op uw bedrijf van toepassing is, valt en staat met het type bedrijf. U checkt dit via de Activiteitenbesluit Internetmodule. Wanneer u geen melding hoeft te doen, dan bent u klaar. Dient u wel een melding te doen, dan kan dat direct in de Activiteitenbesluit Internetmodule. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze aanvragen via het Omgevingsloket. Bij de meeste bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) volstaat een melding op grond van het Activiteitenbesluit. Complexere bedrijven hebben vaak een vergunning nodig.

Verandering binnen uw bedrijf

Wanneer u iets verandert binnen of aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen, gaat uitbreiden of uw bedrijfsactiviteiten veranderen, dan kan het betekenen dat er andere milieuregels voor u gaan gelden. Controleer dit altijd via de Activiteitenbesluit Internetmodule.

Neem altijd eerst contact op met ons

Wij adviseren u, wanneer u een bedrijf wilt oprichten, of uw bedrijf wilt verbouwen, met ons contact op te nemen. Wij denken graag met u mee en kunnen dan ook direct beoordelen of uw geplande activiteiten onder de Wet milieubeheer vallen. Wij kunnen u ook adviseren of u een vergunning nodig heeft of dat een melding volstaat.

Melding ongewoon voorval

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven om een ongewoon voorval met ernstige gevolgen voor het milieu te melden.

Wanneer er sprake is van een calamiteit op of in de bodem, met mogelijke milieuschade als gevolg, dan dient dit gemeld te worden via calamiteitenbodem@odijmond.nl.


Extra informatie over het Activiteitenbesluit

Melding toeristisch verhuur

Heeft u een ‘Bed & Breakfast’ of verhuurt u uw huis aan toeristen als u zelf op vakantie bent? Vanaf 1 april 2019 is er een meldingsplicht en houdt de gemeente strenger toezicht op de geldende wetgeving.

Meer over de regels via dit filmpje van de gemeente op YouTube, kijk op www.zandvoort.nl voor meer informatie. U kunt een melding indienen via deze pagina.