Toezicht op natte koeltorens moet uitbraak legionella voorkomen

Gepubliceerd op 20 april 2016

Omgevingsdienst IJmond controleert komende maanden natte koeltorens bij bedrijven binnen haar werkgebied. Een natte koeltoren wordt gebruikt voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces en kan voorkomen bij bedrijven variërend van ziekenhuizen, scholen, datacenters, kantoorcomplexen tot industriële bedrijven. Doordat overtollige warmte wordt afgevoerd via het vernevelen van water dat vervolgens in de lucht komt, kan voor de omgeving een legionellarisico ontstaan. Daarom is controle van deze koeltorens belangrijk.

Binnen het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond bevinden zich 33 bedrijven die gebruikmaken van tenminste één natte koeltoren. Tijdens de controles wordt gekeken of de koeltorens voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Tevens wordt de afstand tot risico-objecten (zoals verpleegtehuizen, hotels en ziekenhuizen) bepaald. Hierdoor kan in het geval van een legionella-uitbraak de bron sneller worden gevonden en kan er sneller worden gehandhaafd opgetreden.

Twijfelt u of in uw bedrijf een dergelijke koeltoren aanwezig is of wordt uw bedrijf niet bezocht terwijl er wel een natte koeltoren aanwezig is, neem dan contact op met mevrouw De Wolf op nummmer 0251-263814.

Direct beschikbaar

Voor de controle van alle natte koeltorens binnen het werkgebied maakt Omgevingsdienst IJmond gebruik van een projectmatige aanpak. Eerder werd deze aanpak ook ingezet bij de controle van autoherstelbedrijven, vuurwerkverkooppunten en tankstations. De aanpak zorgt voor de actualisatie van alle informatie in het bedrijvenstand van aanwezige natte koeltorens binnen het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond.

Beheersplan legionella

De witte wolken die uit een koeltoren komen bevatten slechts waterdamp met druppeltjes. Koeltorens veroorzaken dus geen luchtvervuiling. Wel moeten koeltorens regelmatig microbiologisch gecontroleerd en getest worden op de aanwezigheid van bacteriën. Voor natte koeltorens moet daarom op grond van het Activiteitenbesluit een beheersplan worden opgesteld en actueel worden gehouden. Het beheersplan moet eraan bijdragen dat de installatie zodanig wordt ingericht en beheerd dat besmetting met legionella zo veel mogelijk wordt voorkomen. Tijdens de controles wordt dit beheersplan getoetst en worden controlerapporten van de installatie en het logboek monstername ingezien.

Planning controles

De controles vinden plaats in juli en augustus. Voor die tijd worden bedrijven aangeschreven en geïnformeerd en wordt hen gevraagd informatie toe te sturen over het beheersplan en de risicoanalyse. Waar dat nodig is, vinden in augustus/september hercontroles plaats. In oktober/november worden de resultaten gepubliceerd.

Delen van ervaringen

Binnen het project, specifiek gedurende de voorbereiding en de evaluatie wordt samengewerkt met het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek/Waterland, GGD Hollands Midden, GGD Hollands Noorden, Omgevingsdienst West-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De samenwerking moet bijdragen aan het delen van kennis, expertise en ervaringen.