Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels van het Rijk. Ieder bedrijf of onderneming heeft te maken met milieuregels. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. Er staan algemene regels in voor verschillende milieuaspecten; geluid, bodem, lucht en afvalwater. Door de invoering van het activiteitenbesluit hoeven bedrijven in veel minder gevallen een vergunning aan te vragen of een onderzoek te (laten) doen.

Met het Activiteitenbesluit heeft de overheid willen regelen dat er minder regeldruk is en minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Zo hoeft een groot aantal metaalbedrijven niet langer een vergunning aan te vragen. Dit komt doordat het maken van metalen meubelen onder de algemene regels valt. Hierdoor geldt er geen onderzoeksverplichting meer voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor 95% van de MKB-bedrijven. Bovendien geldt er één ijkdatum voor bovengrondse tanks voor de opslag van olie voor wat betreft de verplichte keuring.

Afhankelijk van het soort bedrijf, of onderneming kunnen bedrijven volledig onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen of kan het besluit gedeeltelijk van toepassing zijn in combinatie met een Omgevingsvergunning milieu.

Weten of uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting is? Ga dan naar het digitale ondernemersplein.

Een korte uitleg over de systematiek van de milieuregels en onder welke regelgeving uw inrichting valt, vindt u op de website van kenniscentrum Infomil. Infomil onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat.

Bij AIMonline (Activiteiten Besluit Internetmodule), kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is, checken welke milieuregels en maatregelen voor u gelden en een online melding doen voor een Activiteitenbesluit.