Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn een flink aantal bestaande algemene milieuregels samengevoegd, geharmoniseerd, opgeschoond en geactualiseerd. Bedrijven hoeven hierdoor in veel minder gevallen een vergunning aan te vragen of een onderzoek te doen.

In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende milieuaspecten, zoals geluid, bodem, lucht en afvalwater. Het Activiteitenbesluit heeft vermindering van regeldruk en van administratieve lasten voor het bedrijfsleven tot gevolg. Zo hoeft een groot aantal metaalbedrijven niet langer een vergunning aan te vragen. Dit komt doordat het maken van metalen meubelen onder de algemene regels valt. Hierdoor geldt er geen onderzoeksverplichting meer voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor 95% van de MKB-bedrijven. Bovendien geldt er één ijkdatum voor bovengrondse tanks voor de opslag van olie voor wat betreft de verplichte keuring.

Afhankelijk van het soort bedrijf, het 'type inrichting' kunnen bedrijven volledig onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen of kan het besluit gedeeltelijk van toepassing zijn in combinatie met een Omgevingsvergunning milieu. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in drie typen inrichting: type A, B en C.

Schematische weergave van typen inrichtingen

(bron: website InfoMil - bezoek de website voor meer info over bovenstaand schema)