Enquête Milieubeleidsplan Heemskerk


Samen werken aan een veilig en duurzaam Heemskerk. Vanuit dat standpunt bouwt Heemskerk al jaren aan de gemeente. Er zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet, maar het is duidelijk dat we de doelstellingen ten aanzien van milieu mogen aanscherpen.

Gemeente Heemskerk heeft een voorbeeldfunctie te vervullen naar haar inwoners. Als het gaat om veiligheid, milieu en een prettige leefomgeving. Een prettige leefomgeving is een verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties én de gemeente. Waar het onder andere gaat om energiebesparing, biodiversiteit, geluid en luchtkwaliteit.

Om rond deze thema's ambities op te stellen, maakt Omgevingsdienst IJmond namens en met gemeente Heemskerk het Milieubeleidsplan. Maar niet zonder haar inwoners.

We willen graag uw standpunt, mening en opmerkingen horen. Met uw bijdrage helpt u mee aan een gedragen Milieubeleidsplan voor de gemeente Heemskerk. Bedankt voor uw medewerking!

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête blijft tot eind mei online.

Stap 12