Mobiliteit

Slim omgaan met mobiliteit krijgt steeds meer aandacht bij bedrijven. Via mobiliteits- en vervoersmanagement kan een bedrijf een aanzienlijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van de regio.

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Daarbij draait het om oplossingen op maat. Bij mobiliteitsmanagement gaat het er onder meer om om automobilisten slimme keuzes te laten maken. Bijvoorbeeld door alternatieven van de auto, zoals fiets, openbaar vervoer, overstappunten, of thuiswerken aantrekkelijk te maken.

In de IJmond werken de Omgevingsdienst, de gemeenten en het bedrijfsleven intensief samen. Inmiddels loopt het programma IJmond Bereikbaar ongeveer anderhalf jaar. Van 10 pilot-bedrijven met ongeveer 50 deelnemers in mei 2015,  is het fietsstimuleringsprogramma ‘Goed op weg – op de fiets’ uitgegroeid tot een betrokken, enthousiaste community van 170 bedrijven die samen ruim 2600 werknemers hebben aangemeld. Deze werknemers komen bewust vaker op de fiets naar het werk en laten de auto staan. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de spits, wat weer bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Eind maart 2017 loopt de campagne af. IJmond Bereikbaar blijft echter actief de regio informeren en motiveren om de gedragsverandering die is ingezet, vast te houden en uit te breiden. Daarnaast speelt IJmond Bereikbaar een belangrijke rol in de uitvoering van de Regionale Mobiliteitsvisie.

Vervoersmanagement

Vervoermanagement is een onderdeel van mobiliteitsmanagement. Vervoermanagement is gericht op de reductie van de effecten van mobiliteit en helpt dus de nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen. Dat kan door het beperken van files en milieuhinder (maatschappelijk doel) of door het verlagen van (logistieke) kosten en het verhogen van efficiency (economisch doel).

Bedrijven kunnen hiervoor een aantal maatregelen nemen:

 • Het voorkomen van transport
 • Het zoeken naar de juiste modaliteit (afhankelijk van de goederensoort en herkomst/bestemmingslocatie)
 • Het efficiënt uitvoeren van transport

Bij goederenvervoer over de weg wordt gekeken naar:

 • Slim en compact (goed beladen, weinig lege kilometers)
 • Schoon (roetfilters, Euro 4 en 5 motoren, groengas, elektrisch)
 • Zuinig (rijgedrag)

Goederenvervoermanagement past uitstekend in de filosofie van duurzaam ondernemen. Dit betekent dat naast het winstoogmerk (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van activiteiten op het milieu (planet) en dat er aandacht bestaat voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).

Voordelen voor vervoermanagement

De voordelen van vervoermanagement zijn direct zichtbaar voor de ondernemer doordat aandacht wordt besteed aan:

 • het besparen op transportkosten
 • het verbeteren van de bereikbaarheid
 • het winnen van milieuruimte
 • het vergroten van de verkeersveiligheid
 • het reduceren van geluid
 • het reduceren van CO²-uitstoot
 • het verbeteren van de luchtkwaliteit

Ervaring leert dat door goederenvervoermanagement een besparing van vijf tot tien procent op de transportkosten mogelijk is. Naast dit financiële voordeel zijn er ook economische voordelen door een efficiëntere organisatie van het transport. Ook maatschappelijke voordelen zoals het verbeteren van de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit zijn aantoonbaar. Het verbeteren van de luchtkwaliteit creëert milieuruimte en daarmee nieuwe groeimogelijkheden voor uw onderneming.

Naast de onderneming profiteert dus ook de omgeving van goederenvervoermanagement door minder, efficiënter en schoner transport met als gevolg reductie van geluid, verbetering van de luchtkwaliteit en veiligheid.

.


Lees meer