MVI


Maatschappelijk verantwoord inkopen

Circulaire economie geldt als kader voor het beperken van de schade aan het milieu. Inkoop speelt hierbij een belangrijke rol.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. PIANOo voorziet u van alle informatie die u nodig heeft om maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Naast praktische informatie, vindt u er ook de actuele ontwikkelingen op het gebied van MVI.