Vuurwerkverbod tijdens broedseizoen

Gepubliceerd op 25 maart 2019

Organiseert u binnenkort een evenement of activiteit waarbij u vuurwerk wilt afsteken? Houd dan rekening met het broedseizoen. In de provincie Noord-Holland is het namelijk niet meer toegestaan om tijdens het broedseizoen in de Noord-Hollandse vogelrichtlijngebieden vuurwerk af te steken. Het broedseizoen begint op 1 maart en loopt tot 1 augustus. Het verbod is een belangrijke stap in de verdere bescherming van kwetsbare flora en fauna.

Voorheen kon de provincie maximaal 12 keer per jaar vuurwerkvergunningen voor het afsteken van professioneel vuurwerk verlenen.

Vogelrichtlijngebieden zijn plekken waar bedreigde en beschermde vogelsoorten, zoals de roerdomp, de lepelaar of de dwergstern, leven. In heel Noord-Holland, vooral aan de kust, zijn deze gebieden te vinden. Aangemerkt zijn onder andere de Oostelijke Vechtplassen, Zwanenwater & Pettemerduinen, Polder Zeevang en Twiske. Noord-Holland is van groot belang voor weidevogels, maar ook moeras- en duinvogels. Uit de recent verschenen biodiversiteitsmonitor blijkt dat soorten als de tapuit en de grutto het nog steeds moeilijk hebben en in aantal afnemen.