Webtips

Wij hebben een aantal websites voor u geselecteerd waar u alle belangrijke informatie vindt over (de effecten van) het vliegverkeer. Het zijn de websites van Bezoekbas, Omgevingsraad Schiphol, Rijksoverheid en LVNL.

Bezoek Bas Schiphol

Bezoekbas

U wilt meer informatie over over het gebruik en de effecten van de luchthaven, dan verwijzen wij u graag naar de website van de BAS. Op deze website vindt u belangrijke informatie over wet- en regelgeving, banenstelsel, vliegroutes. Onder de tab "Wonen bij Schiphol", vindt u informatie over hoe vaak en hoe hoog er gemiddeld genomen in de afgelopen jaren door startend en landend verkeer van en naar Schiphol over uw woonomgeving is gevlogen. Daarnaast kunt u aan de hand van dagelijkse radartracks en gegevens van het geluidmeetsysteem Nomos onder meer zien, hoe vliegtuigen in de omgeving van Schiphol vliegen en hoeveel geluid zij op verschillende plaatsen maken. Bovendien is informatie beschikbaar over negen regio's in de omgeving van Schiphol en over huidige en toekomstige woonlocaties in die regio (op basis van postcode of straatnaam of het aangeven van de locatie op een kaart). Op bezoekbas.nl kunt u ook terecht om een hindermelding in te dienen.

Omgevingsraad Schiphol

Omgevingsraad Schiphol

De website van Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties. U vindt ze op deze website en kunt Via deze website vindt u meer informatie over allerlei betrokken personen; portefeuillehouders, bewonersvertegenwoordigers, luchtvaartpartijen, enz.

Meld u vooral ook aan voor de nieuwsbrief op deze website!

Rijksoverheid vliegverkeer

Rijksoverheid - Luchtvaart

Op de website van de Rijksoverheid vindt u algemene informatie over de wet- en regelgeving en over het vigerende beleid over de luchtvaart in het algemeen. Onderwerpen die aan bod komen zijn de ontwikkeling van de luchtvaart en van Schiphol, het beter benutten van het Nederlandse luchtruim, veiligheid luchtvaart, het beperken van geluidsoverlast door luchtvaart en het terugdringen van CO2-uitstoot door luchtvaart.

LVNL

LVNL

De website van de Luchtverkeersleiding Nederland biedt u informatie over baangebruik, routegebruik en procedures.