Vliegverkeer


Schiphol neemt een prominente plek in binnen ons werkgebied. Diverse gemeenten liggen onder aan- en uitvliegroutes van Schiphol. Het vliegen over de gemeenten heeft gevolgen voor de leefomgeving. Gemeenten werken samen in hun streven de hinder voor de regio beperkt te houden. Op deze pagina vindt u informatie en links over dit dossier.

Bestuurlijke Agenda

De acht gemeenten hebben via een Bestuurlijke Agenda (pdf, 1.3 MB) vastgelegd op welke wijze zij gezamenlijk inzetten op hinderbeperking. Via de Agenda geven bestuurders naast geluidhinder ook aandacht aan veiligheid, luchtverontreiniging, wonen en vliegen en de communicatie met bewoners. Het gaat hier niet om eigen vastgesteld beleid van de acht gemeenten, maar om de inzet in het bestuurlijke circuit in de Omgevingsraad Schiphol. Daarnaast richt de Bestuurlijke Agenda Schiphol zich vooral op punten die niet expliciet in het Aldersakkoord staan vermeld.