Vragen, of indienen hindermelding

Ondervindt u hinder van vliegtuiggeluid? U kunt hierover een melding indienen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, oftewel Bas. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Bezoekbas

Op de site van Bezoekbas.nl heeft u direct toegang tot achtergrondinformatie rondom Schiphol, informatie over baan- en routegebruik en meer informatie over vliegtuiggeluid.

Wanneer u uw hindermelding indient bij BAS wordt deze ook opgenomen in de statistieken en klachtenoverzichten.

Hoe kunt u BAS bereiken?

W Bezoekbas

E info@mailbas.nl

T 020 - 601 5555