Vragen, of indienen hindermelding

Wanneer u hinder ondervindt van vliegtuiggeluid, kunt u daarover een melding indienen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, oftewel Bas. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Bezoekbas

Via www.bezoekbas.nl kunt u uw vraag of hindermelding indienen. Ook kunt u uw vraag of melding telefonisch indienen via telefoonnummer 020-6015555. Op de site heeft u direct toegang tot achtergrondinformatie rondom Schiphol, tot informatie over baan- en routegebruik en meer informatie over vliegtuiggeluid. Als u uw hindermelding indient bij Bas wordt deze ook opgenomen in de statistieken en klachtenoverzichten.

U kunt Bas op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 020-6015555

Fax: 020-6530164

e-mail: info@mailbas.nl

website: bezoekbas 
(U kunt hier direct een klachtenformulier invullen)