Subsidies


Subsidies

Met regelmaat zijn er voor zowel particulieren als bedrijven diverse subsidies beschikbaar.

Bedrijven

SDE+

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is voor bedrijven en instellingen. Deze regeling is er niet alleen voor investeringen in PV-systemen maar ook voor biomassa, aardwarmte en dergelijke. Het is een subsidie op geproduceerde energie, niet op de aanschaf van de productiemiddelen. De subsidie verkleint het gat tussen de prijs van grijze energie (stroom) en de prijs van de duurzame energie (stroom). De subsidie wordt jaarlijks aangepast aan de prijs van grijze energie (stroom).

Er is geen scheiding in het subsidiebudget voor de verschillende vormen van duurzame energie. Jaarlijks is er meer vraag dan er budget is. De minimale omvang van het vermogen van het PV-systeem is 15 kWpiek, de looptijd van de subsidieregeling voor PV-systemen is 15 jaar.

Projecten die de minste subsidie per eenheid geproduceerde energie vragen komen als eerste in aanmerking voor toekenning.

De regeling wordt in het voorjaar (maart) en in het najaar (eind september) voor aanvragen open gesteld. Zie voor meer informatie de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

De SDE+ kan niet worden gecombineerd met de EIA (Energie Investeringsaftrek).

EIA (Energie Investeringsaftrek)

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2019.

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van onder andere zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd.

De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

Er kan een situatie ontstaan dat het subsidiebudget voor het einde van het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dat moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.

Zie voor meer informatie de website van RVO.

Bij het plaatsen en up-to-date houden van de website wordt de uiterste zorgvuldigheid nagestreefd. Voor de juistheid of volledigheid kan echter niet worden ingestaan.

Particulieren

Terugvragen btw

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3000 wattpiek) voor 3.600 euro inclusief btw, levert teruggaaf dit ruim 625 euro op (21 procent btw op de investering).

Als u nog niet als ondernemer bij de Belastingdienst staat aangemeld voor de zonnepanelen, moet u zich tijdig inschrijven als ondernemer en btw-aangifte doen over het jaar waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. U kunt bij de aanmelding meteen - zelfs in dezelfde envelop - een verzoek doen om voor de volgende jaren ontheffing te krijgen van btw-aangifte.

Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van onder andere zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd.

De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

Er kan een situatie ontstaan dat het subsidiebudget voor het einde van het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dat moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.

Nationaal Energiebespaarfonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds biedt particulieren leningen tot € 65.000,- met een lage rente om hun woning te verduurzamen. Hiervan kan 75% van de hoofdsom gebruikt worden voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst. LET OP: Geld lenen kost geld.

Bij het plaatsen en up-to-date houden van de website wordt de uiterste zorgvuldigheid nagestreefd. Voor de juistheid of volledigheid kan echter niet worden ingestaan.