Zonne-energie

Zonne-energie is goed voor het milieu. In tegenstelling tot de productie van energie uit fossiele brandstoffen komen er bij zonne-energie geen schadelijke stoffen in de atmosfeer.

Met zonne-energie draagt u bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, het broeikasgas dat opwarming van de aarde veroorzaakt. Daarnaast is het aantrekkelijk voor de portemonnee. Denk daarbij aan de stijgende energieprijzen in de toekomst. Bovendien geeft het zelf opwekken van energie u een gevoel dat u zelf een positieve bijdrage levert aan het klimaat.

Energieverbruik

Met een pakket van 16 tot 20 zonnepanelen kunt u zelf in uw hele energieverbruik aan elektriciteit voorzien. De prijzen van zonnepanelen zijn momenteel zo scherp dat stroom bij een investering in het zelf opwekken goedkoper is dan stroom via het elektriciteitsnet. Een gemiddeld huishouden gebruikt 3500 kWh aan stroom op jaarbasis.

Gratis stroom

Het voordeel van opwekken van eigenstroom geldt ook voor de financiën. De aanschafkosten van een compleet aangelegd zonnesysteem zijn in een redelijke tijd terugverdiend. Uitgaande van de huidige stroomprijs is dat ruimschoots minder dan 10 jaar. De resterende periode, bij een levensduur van zonnepanelen van gemiddeld 25 tot 30 jaar, resulteert dat in zo'n 20 jaar gratis stroom. De verwachting is dat de stroomprijzen verder blijven stijgen. Nu is dat ca. 7 % per jaar. Dat wil zeggen dat het nu al aantrekkelijk is om zelf stroom op te wekken.

Bewustzijn

Zonnepanelen of liever gezegd het zelf opwekken van energie zorgt tevens voor een groter bewustzijn. Mensen met zonnepanelen zijn over het algemeen energiezuiniger dan anderen. Een voorbeeld is overbodige apparaten wegdoen en letten op onnodig verbruik, dat leidt tot minder verspilling.

Zonne-energie