PFAS uitgelicht

Gepubliceerd op 12 januari 2020

De laatste tijd werd in het nieuws veel aandacht geschonken aan PFAS. Het zorgt voor problemen in de bouw- en grondwereld. Maar wat is PFAS?

Wat zijn PFAS

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Ze worden gebruikt in allerlei producten, zoals antiaanbaklagen in pannen, textiel, cosmeticaproducten en blusschuim, omdat ze water, vet en vuil afstoten. Door gebruik van deze producten, fabrieksemissies en incidenten zijn PFAS in het milieu terechtgekomen.

PFAS breken niet af, kunnen zich makkelijk verspreiden in het milieu en kunnen ophopen in dieren, planten en het menselijk lichaam. PFAS vormen daarmee een risico voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Inmiddels zijn de meeste toepassingen verboden.

Onderzoek bij verplaatsen bodem

Om ervoor te zorgen dat grond, dat verplaatst wordt, een andere plek niet verder vervuilt, is in juli 2019 een tijdelijk handelingskader opgesteld. Zo moet men bij grond- of baggerwerkzaamheden altijd onderzoek uitvoeren op PFAS. Wanneer grond voldoet aan de normen uit het tijdelijk handelingskader, is grondverzet mogelijk. Naar verwachting volgt eind 2020 een definitief handelingskader.

Verruiming van de mogelijkheden

Het tijdelijk handelingskader zorgde voor vertraging in de bouw en kreeg daarom afgelopen jaar veel aandacht in de media. Om uit deze problematiek te komen, heeft de provincie in samenwerking met de Omgevingsdiensten onderzocht wat de achtergrondwaarde is van PFAS over de hele provincie. De achtergrondwaarden geven aan hoeveel er van een bepaalde stof in het milieu zit. Voor PFAS bestonden eerder nog geen achtergrondwaarden. Uit de uitkomsten van dit onderzoek blijkt dat overal in Noord-Holland tot 1,5 µg/kg PFAS in de grond zit. Grond tot die waarde mag binnen de provincie Noord-Holland gewoon worden verplaatst. Ook de bovengrens, wanneer de bodem moet worden gesaneerd vanwege het gehalte PFAS, is verhoogd. Zie voor meer informatie de Beleidsregel (pdf, 9.2 MB), opgesteld door Provincie Noord-Holland.

Aanpak 2020

In 2020 zullen wij binnen ons werkgebied verder onderzoeken welke bodemlocaties mogelijk verontreinigd zijn met PFAS. Wij zullen daarnaast de bodemkwaliteitskaarten van gemeenten binnen ons werkgebied aanvullen voor PFAS, zodat in de toekomst minder onderzoek hoeft te worden gedaan naar PFAS.


Beleidsregel PFAS Provincie Noord-Holland

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over PFAS of het tijdelijk handelingskader, kunt u terecht op onderstaande websites. Hier vindt u ook de veel gestelde vragen en antwoorden.