Wet open overheid (Woo)

Hier vindt u informatie die Omgevingsdienst IJmond in het kader van de Wet open overheid (Woo) bekend maakt.


Informatie opvragen?

Wilt u informatie ontvangen van Omgevingsdienst IJmond die nog niet eerder openbaar is gemaakt, dan kunt u aan ons een vraag stellen of bij ons een Woo-verzoek indienen. Woo is de afkorting van de Wet open overheid. De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid en daarmee ook van onze organisatie.