Duurzaamheidslening H'kerk


Per december 2022 is het budget van de gemeentelijke Duurzaamheidslening op.

U kunt nog wel aanvragen indienen.

In februari 2023 weten we of er nieuw budget beschikbaar is.

Houd deze webpagina in de gaten.

Samen stappen we de komende jaren over op duurzame energie. We zetten stappen om onze huizen en tuinen groener en duurzamer te maken. We gebruiken duurzame energie en warmte.

De gemeente Heemskerk stelt een duurzaamheidslening beschikbaar. Per juni 2022 is de pot aangevuld met nog 500.000 euro. Het bedrag is tot december 2023 beschikbaar. De lening is bedoeld voor particuliere huiseigenaren, kleine verhuurders en kleine verenigingen van eigenaren met minder dan 10 leden met een bestaande woning.

De rente kan stijgen

De rente op deze lening is op 24 mei 2022 1,6%. De rente over uw aanvraag wordt vastgesteld op het  moment dat de lening toegekend wordt. Op dit moment kan de rente stijgen. Houd de rentepagina van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in de gaten.

Waarvoor kunt u de lening aanvragen?

 • Water-water, lucht-water of hybride warmte pomp installatie opgenomen in de apparatenlijst van de ISDE
 • Lage temperatuur warmteafgifte systeem (bijv. LTV radiatoren of convectoren)
 • Waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie
 • Thuisbatterij gekoppeld aan de zonnepanelen installatie tot 15 kWh opslagcapaciteit
 • Spouwmuurisolatie, rabatdelen spouwisolatie, geen minimum isolatie waarde (voor ISDE subsidie is minimaal Rc-waarde van 1,1 m2K/W nodig)
 • Gevelisolatie met een minimale isolatiewaarde Rd-waarde 3,5 m2 K/W (hoger is aan te bevelen).
 • Dakisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 m2K/W
 • Vloerisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 m m2K/W (voor vloerverwarming is Rd vanaf 5 aan te bevelen)
 • Isolatieglas. HR++: U-waarde ten hoogste 1,2 W/m2K al dan niet inclusief kozijnen, HR+++(tripleglas) U-waarde ten hoogste 0,7 W/m2K i.c.m. nieuw isolerend kozijn met U-waarde ten hoogste 1,5 W/m2K, bij HR+++
 • Panelen in combinatie met HR ++ glas ten hoogste U-waarde 1,2 W/m2K
 • Panelen in combinatie met HR +++ glas maximale U-waarde 0,7 W/m2K en nieuwe isolerende kozijnen
 • Zolder of vlieringvloer minimale Rd-waarde 3,5 m2K/W
 • Bodemisolatie (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) ten minste Rd 3,5 m2 K/W
 • Voorzetwand binnen ten minste Rd 1,3 m2 K/W
 • Isolerende buitendeuren maximale U-waarde 1,5 W/m2K
 • Buitenzonnewering
 • Vegetatiedak of vegetatiegevel
 • Kosten van leges indien noodzakelijk voor aanbrengen van een of meer maatregelen
 • Energieadvies voor de keuze en uitvoering van een geadviseerde maatregel
 • Zonneboilerinstallatie
 • Zonnepaneleninstallatie

Voorwaarden

 • De Duurzaamheidslening wordt ingezet om energie te besparen of energie op te wekken.
 • De Duurzaamheidslening wordt direct afgelost in maandelijkse termijnen op basis van annuïteit.
 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-
 • De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor een looptijd voor grotere bedragen.
 • De rente over de Duurzaamheidslening is het geldende tarief op het moment dat de aanvraag bij SVn binnenkomt, momenteel 1,6%.
 • De lening kan boetevrij versneld worden afgelost.
 • SVn voert een krediettoets uit waaronder eventuele registraties bij het Bureau kredietregistratie (BKR) en uw leeftijd (jonger dan 75 jaar).
 • De maatregelen waarvoor de duurzaamheidslening wordt toegekend worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Wil uw VvE verduurzamen? Dan moeten alle leden van de VvE individueel de lening aanvragen.

Hoe werkt het?

Landelijke regelingen

Rente 0 % op Energiebespaarlening

Vanaf 1 november kunnen huiseigenaren met een laag inkomen lenen bij de Energiebespaarlening tegen een rente van nul (0) procent.

Heeft u een eigen woning en een laag inkomen dan kan de Energiebespaarlening financieel voordeliger zijn dan de Duurzaamheidslening van gemeente Heemskerk.

Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar betalen vanaf 1 november geen rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. De 0% rente geldt bij goedgekeurde aanvragen dan voor de volledige leenperiode. Dit is een van de maatregelen om eigenaar-bewoners verder te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen voor de verduurzaming van hun woning.

Terugleveren en 'file' op het netwerk

Er komen steeds meer zonnepaneleninstallaties op de daken te liggen. Dat helpt ons de afgesproken klimaatdoelen te bereiken, want zonne-energie is duurzame energie.

Als de zon fel schijnt, wordt veel groene stroom opgewekt. Die stroom gaat dan in grote hoeveelheden door een ondergrondse kabel. Op heel zonnige momenten kan die kabel de duurzaam opgewekte stroom niet allemaal verwerken. Daardoor ontstaan soms 'files' op het elektriciteitsnet. Het is helaas niet meer altijd vanzelfsprekend dat u de energie die u opwekt met zonnepanelen kunt terugleveren aan het stroomnet. (Bron: Liander)

Subsidieloket van EcoHeemskerk

EcoHeemskerk, de plaatselijke vereniging voor duurzame energie, heeft sinds kort ook een subsidieloket. Daar helpen vrijwilligers van EcoHeemskerk u met al uw vragen over het verkrijgen van subsidies en leningen om in uw woning energie te besparen en/of op te wekken. Wilt u weten of de duurzaamheidslening bij uw situatie past? Kijk op de website van EcoHeemskerk voor meer informatie.

Trots? Deel uw ervaring!

Duurzame Huizen Route

Bent u trots op uw verduurzaamde woning? Wilt u mensen in uw omgeving helpen door uw ervaring te delen? Meld uw woning dan aan op het platform van de Duurzame Huizen Route.

Let op, geld lenen kost geld.