Werken bij

Werken bij Omgevingsdienst IJmond betekent werken aan een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in de regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Zit er een vacature voor jou bij?

Luchtkwaliteit

Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Daardoor ontstaan knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. Binnen ons werkgebied heeft de verbetering van de luchtkwaliteit altijd onze aandacht.

Aardgasvrij wonen

Het Klimaatakkoord stelt dat de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 duurzaam verwarmd moet worden. Dat betekent onder meer aardgasvrij wonen. Hoewel 2050 nog ver weg lijkt, zijn wij nu wel al begonnen met de voorbereidingen.

Uitgelicht