Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen onze website goed kan gebruiken. Dat is ook precies het doel van de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

Omgevingsdienst IJmond streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website. Onze website is met elke computer, tablet, smartphone en hulpsoftware te gebruiken.

Ga naar de meest recente toegankelijkheidsverklaring van Omgevingsdienst IJmond, van het hoofddomein en subdomeinen:

Rapporten van domeinen die onder ons beheer vallen: