Bestuur


Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Omgevingsdienst IJmond is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (pdf, 718 kB). Dit betekent dat wij werken in dienst van gemeenten en provincie. Dat zijn de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest en Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

Onze opdrachtgevers (deelnemers)

Onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie) hebben ons, Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd om aan bedrijven, instellingen en particulieren vergunningen te verlenen, meldingen af te handelen en het toezicht en de handhaving op deze vergunningen en meldingen uit te voeren. Deelnemende gemeenten en de provincie blijven bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken.

Dagelijks en Algemeen bestuur

Het bestuur van onze organisatie bestaat uit een Algemeen bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB). De leden van het AB zijn allen portefeuillehouders Milieu in onze deelnemende gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Het AB telt vijftien leden. Ons DB bestaat uit vijf leden.

De notulen en besluitenlijsten van het AB zijn openbaar, evenals de agendabundels. Het DB is niet openbaar. Van het DB publiceren we wel de besluitenlijsten.

Dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Velsen en Wormerland.

Leden Algemeen Bestuur 14 gemeenten en provincie Noord-Holland

Samenstelling Algemeen bestuur

Ons Algemeen bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten in onze Gemeenschappelijke Regeling. Het algemeen bestuur komt vijf keer per jaar bijeen. De leden van ons Dagelijks bestuur zijn ook onderdeel van het Algemeen bestuur.

gemeente Beverwijk

Mevrouw Brigitte van den Berg

Provincie Noord-Holland

de heer Jeroen Olthof

gemeente Haarlem

De heer Robbert H. Berkhout

Tijdelijk voorzitter Omgevingsdienst IJmond

gemeente Landsmeer

mevrouw Jacobien van Boeijen

gemeente Velsen

De heer Sebastian Dinjens

gemeente Oostzaan

mevrouw Rosemarijn Dral

gemeente Purmerend

de heer Mario T.A. Hegger

gemeente Zandvoort

de heer Martijn Hendriks

gemeente Wormerland

de heer Jeroen Schalkwijk

gemeente Edam-Volendam

de heer Kees Schilder

gemeente Uitgeest

de heer Jan Schouten

gemeente Heemstede

mevrouw Eveline Stam

gemeente Waterland

mevrouw Astrid M.H. van de Weijenberg

gemeente Bloemendaal

de heer Henk Wijkhuisen

gemeente Heemskerk

Mevrouw Ani Zalinyan

Tijdelijk plaatsvervangend voorzitter Omgevingsdienst IJmond