Bestuur


Dagelijks en Algemeen bestuur

Het bestuur van onze organisatie bestaat uit een Algemeen bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB). De leden van het AB zijn allen portefeuillehouders Milieu in onze deelnemende gemeenten en de gedeputeerde van provincie Noord-Holland. Het AB telt vijftien leden. Ons DB bestaat uit vijf leden en wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Velsen en Wormerland.

De notulen en besluitenlijsten van het AB zijn openbaar, evenals de agendabundels.

Het DB is niet openbaar.

Leden Algemeen Bestuur 14 gemeenten en provincie Noord-Holland

Samenstelling Algemeen bestuur

Ons Algemeen bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten in onze Gemeenschappelijke Regeling. Het algemeen bestuur komt vijf keer per jaar bijeen. De leden van ons Dagelijks bestuur zijn ook onderdeel van het Algemeen bestuur.

gemeente Beverwijk

Mevrouw Brigitte van den Berg | voorzitter

Jelle Beemsterboer-PNH

Provincie Noord-Holland

de heer Jelle Beemsterboer

gemeente Haarlem

De heer Robbert H. Berkhout

gemeente Landsmeer

mevrouw Jacobien van Boeijen

Marie-Thérèse Meijs - gemeente Velsen - fotograaf Mark Sassen

gemeente Velsen

Mevrouw M.T. Meijs (plv)

gemeente Oostzaan

mevrouw Rosemarijn Dral

gemeente Purmerend

de heer Mario T.A. Hegger

Martijn Hendriks-wethouder-Zandvoort

gemeente Zandvoort

de heer Martijn Hendriks

gemeente Wormerland

de heer Jeroen Schalkwijk

gemeente Edam-Volendam

de heer Kees Schilder

gemeente Uitgeest

de heer Jan Schouten

Anneke Grummel_2022-JudithCapponFotografie-3417

gemeente Heemstede

mevrouw Anneke Grummel

gemeente Waterland

mevrouw Astrid M.H. van de Weijenberg

gemeente Bloemendaal

de heer Henk Wijkhuisen

gemeente Heemskerk

Mevrouw Ani Zalinyan