Bestuur


Gemeenschappelijke Regeling

Het eigenaarschap van Omgevingsdienst IJmond ligt op dit moment bij de gemeenten en provincie die zijn toegetreden tot onze Gemeenschappelijke Regeling (pdf, 718 kB). Dat zijn per mei 2017 de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest en Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

Onze opdrachtgevers (deelnemers)

Onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie) hebben ons, Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd om aan bedrijven, instellingen en particulieren vergunningen te verlenen, meldingen af te handelen en het toezicht en de handhaving op deze vergunningen en meldingen uit te voeren. Deelnemende gemeenten en de provincie blijven bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en zij geven ons opdracht om die taken voor hen goed uit te voeren.

Dagelijks en algemeen bestuur

Het bestuur van onze organisatie bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB) en een voorzitter. De leden van het AB zijn allen portefeuillehouders Milieu van onze deelnemende gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en telt vijften leden. Ons DB bestaat uit vijf leden.

De notulen en besluitenlijsten van het AB zijn openbaar, evenals de agendabundels.

Dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Velsen en Wormerland.

Het DB is niet openbaar. Van het DB publiceren we wel de besluitenlijsten.

gemeente Velsen

De heer F. Bal

gemeente Haarlem

De heer R.H. Berkhout

gemeente Heemskerk

De heer G.J.W. de Vries

20210923 Nevin Özütok

gemeente Beverwijk

Mw N Özütok

Jeroen Schalkwijk

gemeente Wormerland

de heer J. Schalkwijk

Samenstelling Algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten die zijn toegetreden tot onze Gemeenschappelijke Regeling.
Het algemeen bestuur komt vijf keer per jaar bijeen.
Gemeente Portefeuillehouder
Beverwijk Mevrouw N. Özütok
Bloemendaal De heer H. Wijkhuisen
Edam-Volendam De heer W. Runderkamp
Haarlem De heer R.H. Berkhout
Heemskerk De heer G.J.W. de Vries
Heemstede Mevrouw N.F. Mulder
Landsmeer Mevrouw M. Elfferich
Oostzaan Mevrouw R. Dral
Purmerend De heer M.T.A. Hegger
Uitgeest De heer J. Brouwer
Velsen De heer F. Bal
Waterland Mevrouw A.M.H. van de Weijenberg
Wormerland De heer J. Schalkwijk
Zandvoort Mevrouw E. Verheij-de Haas
Provincie Noord-Holland De heer J. Olthof