Bestuur


Onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie) hebben ons, Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd om aan bedrijven, instellingen en particulieren vergunningen te verlenen, meldingen af te handelen en het toezicht en de handhaving op deze vergunningen en meldingen uit te voeren. Deelnemende gemeenten en de provincie blijven bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en zij geven ons opdracht om die taken voor hen goed uit te voeren.

Besluitenlijsten bestuur

De besluitenlijsten van het Algemeen Bestuur en aankomende vergaderdata zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen en/of te spreken tijdens zo'n vergadering, dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Neem hierover contact op met mevrouw G. Veltman, e-mail gveltman@odijmond.nl.

Gemeenschappelijke Regeling

Het eigenaarschap van Omgevingsdienst IJmond ligt op dit moment bij de gemeenten en provincie die zijn toegetreden tot onze Gemeenschappelijke Regeling (pdf, 718 kB). Dat zijn per mei 2017; Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest en Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

Ons Algemeen Bestuur wordt gevormd door portefeuillehouders Milieu van deze gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Velsen en Wormerland.

gemeente Beverwijk

De heer H. Erol

gemeente Haarlem

De heer R.H. Berkhout

gemeente Heemskerk

De heer G.J.W. de Vries

gemeente Velsen

De heer F. Bal

Jeroen Schalkwijk

gemeente Wormerland

de heer J. Schalkwijk

Algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders milieu van de gemeenten die zijn toegetreden tot onze Gemeenschappelijke Regeling.
Het algemeen bestuur komt vijf keer per jaar bijeen.
Gemeente Portefeuillehouder
Beemster Mevrouw A. Zeeman
Beverwijk De heer H. Erol
Bloemendaal De heer H. Wijkhuisen
Edam-Volendam De heer W. Runderkamp
Haarlem De heer R.H. Berkhout
Heemskerk De heer G.J.W. de Vries
Heemstede Mevrouw N.F. Mulder
Landsmeer Mevrouw M. Elfferich
Oostzaan Mevrouw R. Dral
Purmerend De heer M.T.A. Hegger
Uitgeest De heer J. Brouwer
Velsen De heer F. Bal
Waterland Mevrouw A.M.H. van de Weijenberg
Wormerland De heer J. Schalkwijk
Zandvoort Mevrouw E. Verheij-de Haas
Provincie Noord-Holland De heer E. Stigter