Energiebesparing bij sportverenigingen

Bij veel sportverenigingen en sportstichtingen is nog veel energie te besparen. Door zuinig om te gaan met het energieverbruik, wordt ook bespaard op de uitgaven. Zo blijft er meer geld over voor de sport en juist dat is waar het allemaal om draait! In 2016 gaat Omgevingsdienst IJmond met ten minste één sportvereniging aan de slag om 50% energie te besparen. Wij willen dat eind 2020 in alle gemeente sportverenigingen 50% energiebesparing realiseren.

Energiescan

Omgevingsdienst IJmond heeft per gemeente clubbestuurders geïnformeerd over verschillende mogelijkheden om energie te besparen. Er is geadviseerd te beginnen met een energiescan van het complex. Hierbij is het ook mogelijk een datalogger (om gedurende een week de verwarmingsinstallatie te monitoren) en een warmtecamera (om warmtelekken te detecteren) in te zetten. Energiebesparing start namelijk met inzicht in het eigen energieverbruik om vervolgens ook bewust om te gaan met de energie.  Een aantal verenigingen is enthousiast aan de slag gegaan en heeft reeds een energiescan laten maken. De insteek is om naar aanleiding daarvan zoveel mogelijk maatregelen in te passen in de meerjarenbegroting. Sommige maatregelen kunnen direct worden getroffen en leveren ook direct geld op.

Wilt u een energiescan voor uw vereniging? Neem dan contact met ons op.

Financiële ondersteuning

Hoewel energiemaatregelen zichzelf uiteindelijk terugverdienen, ziet Omgevingsdienst IJmond dat een aantal verenigingen terughoudend is in het toepassen ervan. We zien in de praktijk dat vooral het beschikbare budget een drempel is, maar ook het ontbreken van kennis van de materie. Om sportverenigingen hierbij te helpen, neemt de Omgevingsdienst de helft van de kosten voor een energiescan (maximaal € 375,-) op zich. Overigens is er een wettelijke verplichting ook voor sportclubs om, als ze veel energie verbruiken (meer dan 50.000 kW/jaar of 25.000m3 gas), maatregelen te treffen.

Informatiebijeenkomsten

Om sportverenigingen en sportstichtingen te informeren over de subsidieregeling en te adviseren over mogelijke energiebesparende maatregelen organiseren wij diverse informatiebijeenkomsten. Eerder vonden bijeenkomsten plaats in Velsen, Waterland en Zuid-Kennemerland. Houd deze website in de gaten voor aankomende bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met SportStroom.

Resultaten

In het verleden is er contact geweest met clubs in Beverwijk (SV Beverwijk, de Kennemers), Bloemendaal (HC Bloemendaal, BSM), Heemskerk (ODIN), Heemstede (RCH en Roeivereniging ’t Spaarne), Landsmeer (AC Waterland, SC Purmerland, handboogvereniging Pijlsnel), Velsen (Stormvogels, SVS) en Wormerland (Groen Geel).

Met grote sprongen vooruit

Het bewustzijn om iets te doen aan duurzaamheid groeit bij sportverenigingen en er zijn stappen gezet. De subsidieregeling vanuit de overheid helpt om de eerste stap te zetten, maar de ambities voor een duurzame sportsector gaan verder. Er zijn verschillende initiatieven die verder gaan dan energiebesparing en breder gaan dan de subsidieregeling. En over meer fundamentele initiatieven zoals Cradle to cradle, waarbij hergebruik uitgangspunt is bij de bouw van sportaccommodaties.

Meer weten? Ga naar de website Gemeenten en sportverenigingen: samenwerken aan duurzaamheid.


Regelingen

Voor sommige duurzame maatregelen is een grotere investering nodig. Mogelijk zijn de regelingen op onderstaande pagina's voor uw sportvereniging interessant.