Energiebesparing bij sportverenigingen

Bij veel sportverenigingen en sportstichtingen is nog veel energie te besparen. Door zuinig om te gaan met het energieverbruik, wordt ook bespaard op de uitgaven. Zo blijft er meer geld over voor de sport en juist dat is waar het allemaal om draait!

Energiescan

Omgevingsdienst IJmond heeft per gemeente clubbestuurders geïnformeerd over verschillende mogelijkheden om energie te besparen. Er is geadviseerd te beginnen met een energiescan van het complex. Hierbij is het ook mogelijk een datalogger (om gedurende een week de verwarmingsinstallatie te monitoren) en een warmtecamera (om warmtelekken te detecteren) in te zetten. Energiebesparing start namelijk met inzicht in het eigen energieverbruik om vervolgens ook bewust om te gaan met de energie. Een aantal verenigingen is enthousiast aan de slag gegaan. De insteek is om naar aanleiding daarvan zoveel mogelijk maatregelen in te passen in de meerjarenbegroting. Sommige maatregelen kunnen direct worden getroffen en leveren ook direct geld op. Wilt u een energiescan voor uw vereniging? Neem dan contact met ons op.

Financiële ondersteuning

Hoewel energiemaatregelen zichzelf uiteindelijk terugverdienen, zien wij dat een aantal verenigingen terughoudend is in het toepassen ervan. We zien in de praktijk dat vooral het beschikbare budget een drempel is, maar ook het ontbreken van kennis van de materie. Overigens is er een wettelijke verplichting ook voor sportclubs om, als ze veel energie verbruiken (meer dan 50.000 kW/jaar of 25.000m3 gas), maatregelen te treffen. Ga naar onze pagina Energiebesparing voor ondernemers om meer te lezen over de informatie- en energiebesparingsplicht.

Met grote sprongen vooruit

Het bewustzijn om iets te doen aan duurzaamheid groeit bij sportverenigingen. Zeker in deze tijd. Subsidieregelingen vanuit de overheid helpen daarbij om de eerste stap te zetten, maar de ambities voor een duurzame sportsector gaan verder. Er zijn verschillende initiatieven die verder gaan dan energiebesparing en breder gaan dan de subsidieregeling. Klik op een van de links in de rechterkolom om meer te weten te komen.


Subsidie aanvragen?

Voor sommige duurzame maatregelen zijn grotere investeringen nodig. Bezoek onderstaande pagina's en kijk welke voor uw sportvereniging interessant kunnen zijn.

Lees ook: