Energiebesparing bij sportverenigingen

Bij veel sportverenigingen en sportstichtingen is nog veel energie te besparen. Door zuinig om te gaan met het energieverbruik, wordt ook bespaard op de uitgaven. Zo blijft er meer geld over voor de sport en juist dat is waar het allemaal om draait!

Omgevingsdienst IJmond gaat de aankomende jaren meer inzetten op het toezicht op de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Energie is één van de grootste kostenposten voor een sportvereniging. Het nemen van duurzame maatregelen die leiden tot het verlagen van de energierekening. Maar vaak is het gebrek aan kennis en tijd voor verenigingen een drempel om hier mee aan de slag te gaan. Om sportverenigingen te helpen met het inzichtelijk te krijgen van het besparingspotentieel is Omgevingsdienst IJmond een samenwerking aangegaan met De Groene Club. Zij zijn gespecialiseerd in energiebesparing bij sportaccommodaties. Een ervaren adviseur van De Groene Club komt bij u langs op de sportaccommodatie om mogelijke energiebesparende maatregelen in beeld te brengen. U wordt telefonisch benaderd om een afspraak hiervoor in te plannen. Wil u eerder aan de slag? U kun ook zelf aanmelden via e-mailadres: degroeneclub@klimaatroute.nl of telefonisch op 085 – 130 43 89.

Kijk voor meer informatie over de energiebesparings- en de informatieplicht op Check Klik Bespaar Homepage - Check Klik Bespaar. Kijk voor meer informatie over De Groene Club op De Groene Club - Ga voor een volle clubkas en lage broeikas!

Energiebesparing start met inzicht in het eigen energieverbruik om vervolgens ook bewust om te gaan met de energie. Een aantal verenigingen is enthousiast aan de slag gegaan. De insteek is om naar aanleiding daarvan zoveel mogelijk maatregelen in te passen in de meerjarenbegroting. Sommige maatregelen kunnen direct worden getroffen en leveren ook direct geld op.

Financiële ondersteuning

Hoewel energiemaatregelen zichzelf uiteindelijk terugverdienen, zien wij dat een aantal verenigingen terughoudend is in het toepassen ervan. We zien in de praktijk dat vooral het beschikbare budget een drempel is, maar ook het ontbreken van kennis van de materie. Overigens is er een wettelijke verplichting ook voor sportclubs om, als ze veel energie verbruiken (meer dan 50.000 kW/jaar of 25.000m3 gas), maatregelen te treffen. Ga naar onze pagina Energiebesparing voor ondernemers om meer te lezen over de informatie- en energiebesparingsplicht.

Met grote sprongen vooruit

Het bewustzijn om iets te doen aan duurzaamheid groeit bij sportverenigingen. Zeker in deze tijd. Subsidieregelingen vanuit de overheid helpen daarbij om de eerste stap te zetten, maar de ambities voor een duurzame sportsector gaan verder. Er zijn verschillende initiatieven die verder gaan dan energiebesparing en breder gaan dan de subsidieregeling. Klik op een van de links in de rechterkolom om meer te weten te komen.


Subsidie aanvragen?

Voor sommige duurzame maatregelen zijn grotere investeringen nodig. Bezoek onderstaande pagina's en kijk welke voor uw sportvereniging interessant kunnen zijn.

Lees ook: