Just Transition Fund IJmond


Wat houdt het Just Transition Fund in?

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten. De voor lidstaat Nederland bestemde financiële JTF-middelen gaan naar regionale gebieden (COROP-gebieden) die voor grote transitieopgaven staan. Denk aan IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen,Zuid- Limburg en Groningen.

Vijf IJmondgemeenten werken samen met provincie

JTF-IJmond is een samenwerking tussen gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en provincie Noord-Holland, uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond en Kansen voor West. Samen met relevante stakeholders hebben zij een regionaal transitieplan opgesteld. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. JTF-IJmond wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de regio IJmond komt een bedrag van € 58,5 mln. beschikbaar.

Voorlichtingsbijeenkomst aanvragen subsidie

Schrijf nu in voor JTF-IJmond voorlichtingsbijeenkomst van de start van het programma

Donderdag 1 december, 14-18 uur, Tata Academy, Rooswijkweg 61, 1951 MH Velsen-Noord

Na het welkomstwoord door gastheer Jeroen Klumper, director Sustainable Transition Tata Steel vinden er enkele panelgesprekken plaats met wethouders uit de deelnemende gemeenten. Ook programma manager Nederland van de EC, Koen Delanghe is aanwezig. Vera van Vuuren, projectleider ODIJmond geeft uitleg over de drie sporen binnen het programma: opleiden, vernieuwen en versterken van de regionale economie én investeren in technologie, systemen en infrastructuur. Ruud van Raak en Karin Maatje, programmamanagers bij Kansen voor West, geven voorbeelden over waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, hoe u dat kunt doen en onder welke voorwaarden. Om 16.15 uur kunnen aanwezigen mee met een rondleiding over het Tata Steel-terrein, waarna er afgesloten wordt met een netwerkborrel.

Belangrijke websites