Just Transition Fund IJmond


Wat houdt het Just Transition Fund in?

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten. De voor lidstaat Nederland bestemde financiële JTF-middelen gaan naar regionale gebieden (COROP-gebieden) die voor grote transitieopgaven staan. Denk aan IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen,Zuid- Limburg en Groningen.

Vijf IJmondgemeenten werken samen met provincie

JTF-IJmond is een samenwerking tussen gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en provincie Noord-Holland, uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond en Kansen voor West. Samen met relevante stakeholders hebben zij een regionaal transitieplan opgesteld. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Voor de regio IJmond is een bedrag van € 58,5 mln. beschikbaar.

Nationaal programma vanuit ministerie

Het Just Transition Fund is een nationaal programma vanuit de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De uitvoering ligt bij drie intermediaire instanties; Kansen voor west (West-Nederland), SNN (Noord-Nederland) en Stimulus programmamanegement (Zuid-Nederland)

Heeft u een concreet projectidee, leg het voor

Op donderdag 1 december vond de kick-off meeting van de JTF-IJmond plaats

Na het welkomstwoord door gastheer Jeroen Klumper, director Sustainable Transition Tata Steel vonden er enkele panelgesprekken plaats met wethouders uit de deelnemende gemeenten. Ook programma manager Nederland van de EC, Koen Delanghe was aanwezig. Vera van Vuuren, projectleider ODIJmond gaf uitleg over de drie sporen binnen het programma: opleiden, vernieuwen en versterken van de regionale economie én investeren in technologie, systemen en infrastructuur. Ruud van Raak en Karin Maatje, programmamanagers bij Kansen voor West, gaven voorbeelden over waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, hoe u dat kunt doen en onder welke voorwaarden.

Belangrijke websites