Just Transition Fund IJmond


Wat houdt het fonds in?

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten.

JTF-IJmond verduurzaamt de economie

Ziet u kansen om te innoveren én bij te dragen aan klimaatneutraal IJmond? Dat kan u EU subsidie opleveren tot 50% van de benodigde investeringen!

Vijf IJmondgemeenten werken samen met provincie

JTF-IJmond is een samenwerking tussen gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en provincie Noord-Holland, uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond en Kansen voor West. Samen met relevante stakeholders hebben zij een regionaal transitieplan opgesteld. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Voor de regio IJmond is een bedrag van € 58,5 mln. beschikbaar.

Nationaal programma vanuit ministerie

Het Just Transition Fund is een nationaal programma vanuit de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De uitvoering ligt bij drie intermediaire instanties; Kansen voor west (West-Nederland), SNN (Noord-Nederland) en Stimulus programmamanegement (Zuid-Nederland)

Openstelling investeringsregeling en scholingsvouchers 15 augustus 2023

Op 15 augustus 2023 opent het JTF IJmond een regeling voor scholingsvouchers. Erkende scholingsinstellingen kunnen maximaal € 100.000 subsidie aanvragen om scholingstrajecten aan te bieden. Hiervoor wordt een budget van € 500.000 opengesteld en het subsidiepercentage bedraagt 50%. Scholingstrajecten moeten bijdragen aan werk in de circulaire of klimaatneutrale economie.

Kick-off meeting JTF-IJmond

Op 1 december 2022 vond de kick-off meeting JTF-IJmond plaats. Na het welkomstwoord door gastheer Jeroen Klumper, director Sustainable Transition Tata Steel vonden er enkele panelgesprekken plaats met wethouders uit de deelnemende gemeenten. Ook programma manager Nederland van de EC, Koen Delanghe was aanwezig. Vera van Vuuren, projectleider ODIJmond gaf uitleg over de drie sporen binnen het programma: opleiden, vernieuwen en versterken van de regionale economie én investeren in technologie, systemen en infrastructuur. Ruud van Raak en Karin Maatje, programmamanagers bij Kansen voor West, gaven voorbeelden over waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, hoe u dat kunt doen en onder welke voorwaarden.