Al onze rapportages


Transparantie en open overheid

Werken in een gemeenschappelijke regeling vereist transparantie. Wij voeren als uitvoeringsorganisatie onze milieu- en bouwtaken basis- en plustaken uit voor onze veertien deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland. Voor hen en onze inwoners maken wij verschillende rapportages die onze transparantie moeten waarborgen.

Download hier ons laatste jaarverslag

De verslaglegging achteraf leggen we vast in onze jaarverslagen. Download hier ons laatste versie over het jaar 2022.

Ons vierjarige Beleidskader en Strategie

Voor de langere termijn kent ODIJmond een beleidskader VTH-milieu en een VTH-strategie en milieu. Deze vindt u ook op deze pagina.