Al onze rapportages


Werken in een gemeenschappelijke regeling vereist transparantie. Wij voeren als uitvoeringsorganisatie milieu- en bouwtaken, basis- en plustaken uit voor onze veertien deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland. Voor hen en onze inwoners maken wij verschillende rapportages die onze transparantie moeten waarborgen. Hieronder vindt u een overzicht.

Uitvoeringsprogramma en Jaarverslag

Uitvoeringsprogramma

Ons ODIJmond Uitvoeringsprogramma 2024 (pdf, 2.7 MB) beschrijft de taken die wij in het betreffende jaar uitvoeren voor gemeenten in ons werkgebied en voor de provincie. Dit geeft ons bestuur, maar ook gemeentebesturen inzicht in wat zij van ons mogen verwachten.

Wilt u eerdere versies inzien, dan kunt u deze bij ons opvragen.

Download hier ons laatste jaarverslag

De verslaglegging achteraf leggen we vast in onze jaarverslagen. Download hier ons laatste versie over het jaar 2022.

Beleidskader VTH-milieu | VTH-strategie Milieu

Beleidskader VTH-milieu

Met dit Beleidskader beschrijven wij aan de hand van thema’s de prioriteiten en (wettelijke) kaders voor de  uitvoering van onze vergunningen-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) op het gebied van milieu, voor de komende jaren. Hierdoor maken wij onze ambities inzichtelijk en vergroten wij het level playing field binnen en buiten de regio. Verder beschrijft dit kader de wijze waarop wij onze taken uitvoeren.

VTH-strategie milieu

Deze Strategie ziet toe op de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot het  basistakenpakket zoals bedoeld in de Wabo. En het volledige milieutakenpakket voor zover onze deelnemende gemeenten en provincie deze taken ons heeft neergelegd. Het ziet niet toe op de uitvoering van andere VTH-taken, waaronder Alcoholwet, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bouw- en woningtoezicht.

Bedrijfsplan en voorgaande jaarverslagen

Bedrijfsplan 2021-2024

In ons Bedrijfsplan 2021-2024 (pdf, 1.7 MB)  gaan wij in op ontwikkelingen die er spelen op landelijke en regionale schaal die invloed hebben op werkzaamheden binnen ons werkgebied. Het beschrijft de situatie waarin we ons bevinden en schetst de kaders voor onze bedrijfsvoering. Ook geeft het inzicht in de (ontwikkeling van de). Het plan is dynamisch en leent zich voor evaluatie, om te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen.