Missie & visie

ODIJ_missie-visie_pptdia

Missie

Wij dragen bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen ons werkgebied. Daarbinnen inspireren wij burgers en bedrijven tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het resultaat is een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie waar partners met vertrouwen mee samenwerken.

Visie

Wij werken, als onderdeel van het openbaar bestuur, samen met burgers, bedrijven en overheden aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, adviseren wij over de verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving en duurzaamheid binnen het ruimtelijke domein.

In de uitvoering van onze taken vervullen wij een proactieve, regisserende en vooral verbindende rol. Als procesregisseur met kennis van zowel inhoud als uitvoering bevorderen wij een integrale aanpak binnen het ruimtelijk domein en koppelen wij de juiste partijen aan elkaar. Daarbij is kwalitatieve en adequate dienstverlening leidend.

Initiatieven van burgers en bedrijven vragen van ons een open houding, gericht op wederzijds vertrouwen. Als kennisorgaan anticiperen wij hierop en faciliteren met een helder inzicht in het speelveld, binnen de kaders van de wet- en regelgeving.

Via deze werkwijze bouwen wij, namens onze gemeenten en provincie, elke dag aan een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie.


OD IJmond Bedrijfsplan 2021-2024

In ons bedrijfsplan wordt ingegaan op ontwikkelingen die er spelen op landelijke schaal en binnen ons werkgebied ten aanzien van onze taken. Het bedrijfsplan beschrijft ook de huidige situatie waarin we ons bevinden en schetst de kaders voor onze bedrijfsvoering. Ook geeft het inzicht in de organisatie en de ontwikkeling daarin. Wij beschrijven de zaken die we ten tijde van het schrijven ervan (najaar 2020) kunnen overzien. OD IJmond en onze omgeving zijn voortdurend in beweging. Het plan is dynamisch en leent zich voor evaluatie, om te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen.