Wet Open Overheid-melding

Informatie opvragen?

Wilt u informatie ontvangen van Omgevingsdienst IJmond die nog niet eerder openbaar is gemaakt, dan kunt u aan ons een vraag stellen of bij ons een Woo-verzoek indienen.
Woo is de afkorting van de Wet open overheid. De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid en daarmee ook van onze organisatie.

Wanneer dien ik geen Woo-verzoek in?

Heeft u een algemene vraag of bent u op zoek naar andere informatie dan documenten? Of heeft u een vraag over een dossier waar u betrokken bij bent of het gaat over uw eigen zaak? Of heeft u documenten nodig om bezwaar te maken of om in beroep te gaan? Dan dient u geen Woo-verzoek in. In dat geval kunt u het beste contact met ons opnemen. Telefonisch: 0251-263863 of per e-mail info@odijmond.nl

Wanneer dien ik een Woo-verzoek in?

Wilt u informatie over de Omgevingsdienst IJmond opvragen? Of wilt u documenten opvragen die betrekking hebben op een bepaalde zaak? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, krijgt u hier een bevestiging van. Wij beslissen binnen de daarvoor gestelde termijnen in de Woo op uw verzoek.

Belangrijk om te weten wanneer u een Woo-verzoek indient:

  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk om welke of wat voor soort documenten het gaat.
  • U geeft uw verzoek zo precies mogelijk over welke periode het gaat.
  • U geeft uw contactgegevens zodat wij u kunnen bereiken mochten wij nog nadere vragen hebben (een e-mail en/of telefoonnummer).

Voor het opvragen van informatie of het indienen van een Woo-verzoek kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

  • Voor het opvragen van informatie (geen Woo): info@odijmond.nl
  • Voor het indienen van een Woo-verzoek: Woovragen@odijmond.nl
  • Per post: Voor zowel het indienen van een Woo-verzoek als het opvragen van informatie: Woovragen Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Mocht u nog vragen hebben en eerst ons willen spreken over het indienen van een Woo-verzoek of het opvragen van informatie dan zijn wij telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via 0251 - 263 863.