IJmond Bereikbaar

Mobiliteit kan en moet schoner en slimmer. Daarom stappen we over naar elektrisch rijden, vervoer met de fiets en het openbaar vervoer. Schone mobiliteit moet voor iedereen bereikbaar en de norm worden. We zullen dus op een andere manier moeten kijken naar hoe we onszelf en onze producten verplaatsen. De uitvoering van de afspraken voor Mobiliteit valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het verkeer in Nederland veroorzaakt een derde van de uitstoot.  Door het verkeer schoner te maken, verminderen we die uitstoot en verbeteren we de luchtkwaliteit. Het kabinet stimuleert daarom o.a. gebruik van de trein, fiets en autodelen en het gebruik van schonere brandstoffen voor (vracht)auto’s. Daarnaast willen we massaal overstappen op elektrisch rijden. Er wordt daarom flink geïnvesteerd in laadpalen voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s.

Duurzame mobiliteit

In de IJmond werken Omgevingsdienst IJmond, de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en het bedrijfsleven samen aan slimme en duurzame mobiliteit. Met het programma IJmond Bereikbaar stimuleren we via de werkgevers om medewerkers minder, buiten de spits en met schoner vervoer te laten reizen. De fiets en e-bike staat voorop. Het is het meest duurzame vervoersmiddel, belast de spits niet en is ook nog eens gezond voor jezelf. Veel mensen wonen binnen een straal van 10 km van hun werk. Dat is op de fiets, en zeker op een e-bike, prima te doen.

Naast de werkgeversaanpak, waarbij bedrijven met meer dan 50 medewerkers een gratis mobiliteitsscan wordt aangeboden, werkt IJmond Bereikbaar aan een goede infrastructuur in de gemeenten en maken we ons hard voor het behoud van twee ponten bij de oversteek van Velsen/Beverwijk.

Ook is IJmond Bereikbaar betrokken bij verschillende initiatieven die gericht zijn op efficiënter en schoner goederenvervoer. Verduurzaming van het goederenvervoer richt zich op de logistieke keten, het hele transportnetwerk en de vaar- en voertuigen zelf. Dat zien we terug in bijvoorbeeld de Green Deal ZES, Smart Mobility-initiatieven en Talking Traffic.