Over ons

Als het gaat om het milieu in ons werkgebied, zijn wij al zestien jaar het centrale aanspreekpunt. In die jaren zijn wij uitgegroeid tot een robuuste organisatie waar anno 2016 ruim honderd medewerkers op een professionele, transparante wijze bouwen aan een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie.

Door bundeling van specialismen realiseren wij, namens onze gemeenten en provincie, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van onze werkzaamheden. Het geeft ons ook de mogelijkheid om gemeente overstijgende projecten breed op te pakken. Ons werkgebied beslaat ruim 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners.

Uitbreiding takenpakket

Wij voeren namens zeventien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. Bovenal verlenen wij vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen. Daarnaast adviseren wij inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en behandelen wij klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

Afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening. De uitbreiding van ons takenpakket zorgt ervoor dat we sinds 2015 verder gaan onder de naam Omgevingsdienst IJmond. Hiermee sluiten wij aan op de landelijke trend waarbij milieudiensten worden omgevormd tot omgevingsdiensten.

Bundeling van kennis en taken

In de uitvoering van onze taken werken wij samen met betrokken collega’s van provincie en gemeenten, andere omgevingsdiensten en instanties als de politie, Rijkswaterstaat, brandweer, de GGD Kennemerland, waterschappen, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie, ed. Door bundeling van kennis, taken en ervaring zorgen we voor een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening. Ook de ondernemers en de inwoners profiteren hiervan. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert, de administratieve lasten voor bedrijven en inwoners vermindert, procedures verkorten en voorschriften zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor onze klanten.

Routebeschrijving

routebeschrijving

Vacatures

werken bij

Onze huisstijl

Omgevingsdienst IJmond

Jaarverslagen

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit om te rapporteren over onze werkzaamheden. U kunt al onze jaarverslagen op deze pagina bekijken.