Onze werkzaamheden


Onze werkzaamheden

Als het gaat om het milieu in ons werkgebied, zijn wij al sinds 2000 het centrale aanspreekpunt. In die jaren zijn wij uitgegroeid tot een robuuste organisatie waar op dit moment circa 120 medewerkers op een professionele en transparante wijze bouwen aan een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie. Ons werkgebied beslaat ruim 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners.

Uitvoeringsprogramma en bedrijfsplan

Elk jaar stellen wij een uitvoeringsprogramma op. In dit programma beschrijven wij de taken die we in het betreffende jaar gaan uitvoeren voor gemeenten in ons werkgebied en voor de provincie. Dit geeft ons bestuur, maar ook gemeentebesturen inzicht in wat zij van ons mogen verwachten. Wilt u eerdere versies inzien, dan kunt u deze bij ons opvragen.

Dit jaar publiceren wij ook het OD IJmond Bedrijfsplan 2021-2024. Meer daarover leest u op onze pagina Missie & Visie.

Milieutaken en meer

Wij voeren namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna.

Bovenal verlenen wij vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen.

Daarnaast adviseren wij inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en behandelen wij klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

Bouw- en woningtoezicht

Bouw- en woningtoezicht

Afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de gemeente Zandvoort voeren wij de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers bij ons terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

Bundeling van kennis en taken

Bundeling van kennis en taken

In de uitvoering van onze taken werken wij samen met betrokken collega’s van provincie en gemeenten, andere omgevingsdiensten en instanties als de politie, Rijkswaterstaat, brandweer, de GGD Kennemerland, waterschappen, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie. Door bundeling van kennis, taken en ervaring zorgen we voor een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening. Ook de ondernemers en de inwoners profiteren hiervan. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert, de administratieve lasten voor bedrijven en inwoners vermindert, procedures verkorten en voorschriften zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor onze klanten.

Transparantie

Omdat wij werken op afstand van onze opdrachtgever, is transparantie voor ons een belangrijk thema. Om onze opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te informeren publiceren wij jaarlijks een uitvoeringsprogramma(verwijst naar een andere website), waarin wij aangeven welke taken wij in het betreffende jaar gaan uitvoeren voor onze gemeenten. Tussentijds stellen wij rapportages op over de voortgang en ronden wij ons jaar af met een jaarverslag. Daarnaast publiceren wij besluitenlijsten van ons Algemeen - en Dagelijks Bestuur. Dit geeft ons bestuur, maar ook gemeentebesturen inzicht in wat zij van ons mogen verwachten.

Interactieve reportage

Wanneer je in het milieu werkzaam bent, zijn er een paar gebieden in Nederland die interessant zijn. IJmond is er eentje van. Daar komt alles bij elkaar. In de IJmond én in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland voeren wij VTH-taken (vergunningen, toezicht en handhaving) uit namens 15 gemeenten en de provincie. Ook voeren wij enkele gemeente overstijgende projecten uit. Via onze interactieve reportage luister u naar onze directeur Bert Pannekeet, hoort u meer over GreenBiz IJmond, het platform Gezondheid en Milieu (IJmond), over onze dienstverlening in Zandvoort (Kennemerland) en de integrale dienstverlening in Wormerland (Zaanstreek-Waterland).

Reportage over onze opleiding en een Bedrijfsenergiebesparingsproject