Opleiding


Stap voor stap

Tijdens deze opleiding word je stap voor stap meegenomen in de milieuregels ter bescherming van de leefomgeving. Alle onderwerpen komen aan bod zodat jij straks zelfstandig bij bedrijven kunt controleren of zij voldoen aan de milieuregels en vergunningen kan controleren. Denk hierbij aan milieu, brandveiligheid en bouwregels, bodemverontreiniging, geluidhinder, veiligheid, luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Ook de aankomende Omgevingswet wordt in de opleiding behandeld.

De eisen die aan een omgevingsdienst worden gesteld aan kennis, vaardigheden, kwaliteit en professionaliteit hebben wij in deze opleiding geïntegreerd. Je wordt in gemiddeld acht maanden opgeleid tot medewerker Omgevingsrecht, die ook in staat is om vergunningen te verlenen.

Wat doet een medewerker Omgevingsrecht?

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Training on the job

Onze opleiding onderscheidt zich door de praktische insteek en training on the job. Je krijgt één dag theorie en vier dagen praktijk per week. De lessen worden gegeven door ervaren en voor het onderwijs opgeleide medewerkers van ODIJmond. Allen experts binnen hun vakgebied. Wat je leert aan theorie, pas je direct toe in de praktijk. Via coaching stellen zij vragen, geven tips & tricks en maken je bewust van denkwijzen en motieven.

Een dag op pad

In het begin ga je nog samen met collega’s op bedrijfsbezoek. Je zult al snel ervaren dat een werkdag van een medewerker VTH nooit hetzelfde is. Je bezoekt steeds weer nieuwe bedrijven en komt op bijzondere plekken. Via de opleiding stomen wij jou klaar om uiteindelijk zelfstandig op bedrijfscontroles te gaan.

Ervaringen

Onze opleiding onderscheidt zich door training on the job. Tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden word jij begeleid door ervaren medewerkers. Zo krijg jij tips & tricks, leer je van de ervaringen van collega's en word je begeleid bij het zoeken naar achtergrondinformatie. Je wordt ook geholpen bij het opstellen van draaiboeken en van brieven en rapporten.

Wat houdt de opleiding in?

Certificaat

Na afronding van de opleiding ben je zelfstandig in staat het milieutoezicht bij bedrijven voor te bereiden, uit te voeren en te verwerken. Ook weet je hoe vergunningverlening in elkaar steekt en kun jij daaraan bijdragen. Uiteraard ontvang je aan het einde van de opleiding een certificaat.

Trots

Sergio - vierkant opleidingen

De afgelopen jaren hebben wij ruim 120 medewerkers opgeleid. De meeste deelnemers aan onze opleiding zijn nog steeds werkzaam in het vakgebied, waarbij ze met deze goede basis zijn doorgegroeid binnen de organisatie tot vakspecialisten en projectleiders. In veel gevallen zijn zij nog steeds werkzaam bij ODIJ.