Natuur-milieu educatie

Natuur- en Milieueducatie (NME) Beverwijk en Heemskerk heeft als doel om kennis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid over te dragen op de inwoners van deze gemeenten. Dit doen wij door middel van educatie waarbij de actieve beleving centraal staat; beleven door te doen, door te ervaren, door te genieten. Op deze manier hopen wij natuur- en milieubewust gedrag te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de eigen omgeving.

Voor scholen, peuterspeelzalen en BSO's hebben wij een breed aanbod aan lessen, lesmaterialen, excursies en leskisten, dat gratis te boeken is.

Iedere maand organiseren we een woensdagmiddagactiviteit waar kinderen uit deze regio kosteloos aan kunnen deelnemen. De locaties van de activiteiten zijn:

  • Kinderboerderij De Baak te Beverwijk
  • Kinderboerderij Dierendorp te Heemskerk
  • Educatiecentrum ’t Koetshuijs te Heemskerk

Jaarlijks organiseren we ook een aantal activiteiten voor volwassenen. Zoals lezingen, wandelingen en creatieve workshops. Kom gerust eens langs en schrijf u in!

Wij werken in opdracht van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, vanuit Omgevingsdienst IJmond. Heeft u vragen of wilt u contact met ons? Bel dan naar 0251 - 263 896 en vraag naar Pamela Hiemstra of Jackelien  Glorie. Of stuur een e-mail naar nme@odijmond.nl.

NME samenwerkingsverband

NME Beverwijk en Heemskerk maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband met andere NME centra in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Jaarlijks vinden er twee vergaderingen plaats met als doel om het lokale en regionale NME-aanbod te vergroten en te verbeteren.


Natuur- en milieueducatie IJmond en Zuid-Kennemerland

Al onze activiteiten www.nmebeverwijkheemskerk.nl

Het volledige lesaanbod in IJmond en Zuid-Kennemerland www.nmewijzer.nl