Digitaal loket


Digitaal loket

Via een van de onderstaande buttons kunt u verschillende milieu klachten en meldingen indienen, een melding doen van een ongewoon voorval, een omgevingsrapportage over de achtergrondwaarden van de bodem opvragen of naar het landelijke ondernemersplein gaan, informatie en advies van de overheid voor ondernemers.

Via de button "Formulieren" vindt u ons verschillende formulieren. Deze zijn bijvoorbeeld voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning voor het starten van een bedrijf, het opvragen bodeminformatie en startmeldingen wanneer u in of met de bodem aan de slag gaat, een start- en gereedmelding voor bouwwerkzaamheden, een kennisgevingsformulier voor festiviteiten en een aanvraag van vervoer gevaarlijke stoffen. Een aantal formulieren is te downloaden en 'offline' in te vullen.

Voor algemene vragen of tips over onze (milieu)werkzaamheden, kunt u contact met ons opnemen tijdens werkdagen via telefoonnummer 0251 - 263 863 of via ons online reactie formulier.

Heeft u een algemene vraag over milieu in uw omgeving?

Vul dan ons online formulier opvragen milieu-informatie in.