Omgevingsdienst IJmond in beweging: In gesprek met nieuwe directeur Just Zandhuis

Gepubliceerd op 14 december 2023

Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) voert namens en voor veertien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Op 2 juni 2023 is Just Zandhuis gestart als directeur. Hij volgde Bert Pannekeet op die met pensioen is gegaan. KijkopNH sprak met hem over zijn werk en dat van zijn collega’s in een sector die volop in beweging is.

Ten eerste: wat doet een omgevingsdienst eigenlijk?

“In de basis is een omgevingsdienst er voor het toezien en handhaven op de mogelijke milieu-impact die ondernemers en bedrijven kunnen hebben op de leefomgeving. Dat is een ontzettend breed werkveld met thema’s als bodem, asbest, afval, omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, energie en geluid. Maar bij ODIJmond zien wij onze rol veel breder dan onze wettelijke VTH-taken. We willen juist ook met de gemeenten en ketenpartners uit het werkveld kijken wat we kunnen doen om ondernemers en bedrijven aan de voorkant al naar de goede richting te krijgen. Daarin zijn wij dus anders dan een gemiddelde omgevingsdienst.”

Kun je een voorbeeld geven van hoe jullie dat doen?

“We hebben onder andere het ondernemersplatform GreenBiz en het samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar mede opgezet. Beide initiatieven zijn erop gericht dat ondernemers en bedrijven aan de voorkant positief gestimuleerd worden ten aanzien van energiegebruik en negatieve milieu-impact. Daarbij is GreenBiz meer gericht op energie- en grondstofbesparing en het slim omgaan met energie en duurzame energievormen. IJmond Bereikbaar is op zijn beurt gericht op duurzame mobiliteit.”

Je werkt nu zo’n vijf maanden voor ODIJmond. Wat valt jou op aan de organisatie?

“Het is een mooie organisatie met goede vakmensen die bevlogen zijn om positieve bijdragen te leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Doordat de organisatie de afgelopen jaren is gegroeid, is het nodig een volgende stap te zetten in de wijze van organiseren en samenwerken. Dat zie ik ook als een belangrijke opgave voor mij.
Daarnaast zien we dat het inzicht in de daadwerkelijke impact van menselijk handelen op de gezondheid en milieu snel groeit. We zien het ook terug in het klimaat. Dit maakt veranderen noodzakelijk en brengt in ons speelveld ontzettend veel beweging. Maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie, dwingen allerlei organisaties en partijen om het roer nu echt om te gooien. Er heerst wel nog vaak onduidelijkheid welke partij welke rol neemt in de nodige vervolgstappen. Het antwoord is samenwerken, juist ook tussen privaat en publiek. Binnen ons werkveld zie je dat ook. Onze opgave hierin is dat we samen met gemeenten, provincie, ondernemers en ketenpartners, tot een gezamenlijk beeld komen van welke richting we opgaan en elkaar vanuit de verschillende rollen versterken. En dat we gezamenlijke initiatieven, zoals GreenBiz en IJmond Bereikbaar, met ondernemers doorontwikkelen.”

Dus er ligt nog veel werk voor je in het verschiet…

“Zeker! Ik vind het belangrijk dat wij bij veranderingen blijven aansluiten, zodat duidelijk blijft wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen. En dat moeten we actief met onze partners blijven doen. Juist vanwege de rol die ODIJmond heeft in de impact op de leefomgeving en de bijbehorende samenwerking met alle partners eromheen, wilde ik zo ontzettend graag bij ODIJmond komen werken!”

Artikel op Kijkopnoordholland


Just Zandhuis, directeur Omgevingsdienst IJmond