Klachten en meldingen over uw omgeving


Milieuklachten, veroorzaakt door bedrijven, of een melding bouw kunt u via deze pagina indienen. Bezoekt u deze pagina voor de eerste keer? Dan willen wij u vragen deze pagina goed door te lezen om u te informeren over waar u welke klacht indient. Door de klacht op de juiste plek in te dienen, kunnen wij deze het snelst behandelen.

Keuzehulp

(Milieu)klachten in onze regio worden behandeld door diverse instanties: gemeenten, omgevingsdiensten, provincie en de GGD's. Dat maakt het soms lastig om te kiezen waar u welke klacht indient. Wij helpen u hier bij via ons overzicht.

U dient een klacht of melding in, en dan?

Wanneer u uw klacht bij ons indient, gaan onze medewerkers naar de betreffende locatie om te kijken of wij uw klacht kunnen oplossen. Wij houden u zoveel als mogelijk op de hoogte over de voortgang. Wanneer u bij ons een klacht indient waarvoor wij niet het bevoegd gezag zijn, dan verwijzen wij u zo mogelijk direct door of sturen wij zelf uw klacht door. Uiteraard informeren wij u hierover.

Liever niet digitaal?

Milieuklachten dient u bij ons digitaal in. Uw melding of klacht komt dan direct binnen bij onze medewerkers die klachten behandelen. Bent u niet in de gelegenheid gebruik te maken van ons online formulier, dan zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 0251-263863. Buiten kantooruren kunt u uw klachten, indien dringend optreden gewenst is, melden via het algemene politienummer 0900-8844.

Laagfrequent geluid

Ervaart u hinder van laagfrequent geluid, zoals een bromtoon die niet door iedereen wordt waargenomen? Wanneer wij meerdere meldingen uit een bepaalde omgeving ontvangen, proberen wij via een geluidmeting een eventuele bron te lokaliseren. Lees verder wat u ook zelf kunt doen tegen het geluid.

Overlast houtrook

Een barbecue in de zomer of een houtkachel in de winter. Het hele jaar door kunt u overlast ervaren door houtrook. Maar wat kunt u doen tegen deze overlast, of hoe voorkomt u overlast voor uw omgeving?

Top 5 klachten

Wij behandelen niet alle (milieu)klachten. Onderstaande top 5 klachten dient u in bij andere instanties.

  1. Grofvuil & huishoudelijk
  2. Zwerfvuil & afvaldumpingen
  3. Wegdekverontreiniging
  4. Vliegverkeer
  5. Klachten over Tata Steel

Asbest vrijgekomen

Ziet u een sloop of verbouwing en gaat het om een gebouw van vóór 1994? U kunt dit melden via asbest@odijmond.nl.