melding bouw


Wanneer u iets in uw omgeving ziet en vermoedt dat het niet voldoet aan de bouwregelgeving, dan kunt u hiervan melding maken. Inwoners van de gemeenten Zandvoort, Uitgeest, Oostzaan en Wormer kunnen dat doen via onderstaand meldingsformulier. Voor deze gemeenten voert Omgevingsdienst IJmond namelijk het bouwtoezicht uit.

Als u daadwerkelijk overlast ondervindt van een bepaalde afwijking, dan kunt u hiervoor een klacht indienen via ons online klachtenformulier.