Meeuwenoverlast

Vooral in de zomermaanden kunnen meeuwen overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet beschermd. Daardoor is het lastig voor de gemeente om de meeuwenoverlast goed tegen te gaan. Als bewoner kunt u wel zelf iets doen aan meeuwenoverlast. U vindt hieronder een aantal tips.

Omdat meeuwen beschermd zijn, is het verboden om de eieren van meeuwen te rapen, ze uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. U mag ook geen meeuwennesten verwijderen of de meeuwen met opzet verontrusten.

Wat kunt u zelf doen tegen meeuwenoverlast?

  • Houd afval van straat. Bied afval op de juiste manier aan en leg geen vuilniszakken op straat. Spreek uw buren erop aan wanneer zij hun afval verkeerd aanbieden
  • Geef meeuwen geen eten. Meeuwen hebben het extra voer niet nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ook ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen.
  • Als u veel overlast ondervindt van meeuwen, kunt u een ontheffing van de Flora- en fauna wet aanvragen. U vraagt deze ontheffing aan bij RUDNHN. Wanneer u een ontheffing krijgt, dan kunt u bijvoorbeeld de eieren, van de op uw huis broedende meeuwen, laten behandelen zodat deze niet uitkomen. Dat kan de overlast in de zomer verminderen. Het behandelen van meeuweneieren moet gebeuren door een daartoe bevoegd bedrijf. De behandeling van meeuweneieren betaalt u zelf.
  • U kunt uw dak meeuwwerend maken. Door pinnen te plaatsen of netten of draden op het dak te spannen, voorkomt u dat meeuwen er gaan broeden. Op de website van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven kunt u specialisten in vogelwering vinden. Door samen met meerdere bewoners deze preventieve maatregelen te treffen, worden meeuwen uit de buurt geweerd.