IJmond Duurzaam Award


Elk jaar reiken wij de IJmond Duurzaam Award uit aan een bedrijf in de IJmond dat duurzaam onderneemt. De award wordt uitgereikt sinds 2013. Tijdens de laatste editie is de award uitgereikt aan Parlevliet & Van der Plas. In 2016 ontvingen drie bedrijven een award; een aanmoedigingsprijs voor Zee Boerderij IJmond, een award voor strandpaviljoen Aloha Beach en een award een Tata Steel. In 2015 is de award aan De Rodenburghoeve uit Uitgeest uitgereikt, in 2014 aan RIGO Verffabriek uit Velsen en in 2013 aan DSE Automatisering uit Beverwijk. Via deze deze pagina blikt u terug naar de vier edities via verhalen, video's en foto's.

IJmond Duurzaam Award

Onderneemt u duurzaam?

Wilt u uw bedrijf nomineren?

Onderneemt u duurzaam en wilt u dat laten zien aan ondernemend IJmond? Meld uw bedrijf dan nu al aan voor een mogelijke nominatie IJmond Duurzaam Award 2018! Maak hiervoor gebruik van ons formulier.

De Award wordt jaarlijks uitgereikt aan het bedrijf dat bewust bezig is met duurzaamheid, bijvoorbeeld via een duurzaamheidskoers, door de gehele bedrijfsvoering heen. Het bedrijf maakt dit ook zichtbaar voor anderen en neemt daarin een voorbeeldfunctie binnen de IJmond.

Wij vragen u naast uw bedrijfs- en contactgegevens ook beargumenteerd weer te geven waarom u denkt dat uw bedrijf genomineerd moet worden. Maak daarbij gebruik van de criteria die hiernaast staan vermeld.

Criteria nominatie

Onderscheidend

De mate waarin het bedrijf onderscheidend is t.o.v. andere bedrijven, in combinatie met het innovatief vermogen.

Voorbeeldfunctie

De mogelijke regionale impact (voorbeeldfunctie) van het bedrijf.

Verankering

De mate waarin duurzaamheid is verankerd in de gehele bedrijfsvoering van het bedrijf.

3 P's

De mate waarin de 3 P's (People, Planet, Profit) zijn afgedekt in de bedrijfsvoering en de aangeboden producten/diensten, inclusief de commerciële mogelijkheden hiervan voor het bedrijf. Hieronder wordt o.a. verstaan energiebesparende maatregelen, energieopwekking, afvalscheiding, cradle-to-cradle in het productieproces, materiaalgebruik, vervoer, inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke betrokkenheid en goede doelen.

Winnaars 2016

Winnaars IJmond Duurzaam Award 2016

- Zee Boerderij IJmond (aanmoedigingsprijs)

- Tata Steel

- Strandpaviljoen Aloha Beach

Genomineerden 2015

Award 2015

- De Rodenburghoeve

- Holland & Barrett

- Daalimpex

Genomineerden 2014

Award 2014

- IJmond Klimaatservice

- RIGO Verffabriek

- Melkveehouderij Apeldoorn

Genomineerden 2013

Award 2013

- Floricultura

- DSE Automatisering

- Interfish