Ursa Paint/Rigo

Als je het hebt over Ursa Paint/Rigo, dan heb je het over gedrevenheid, passie en innovatie. Ursa Paint/Rigo is altijd op zoek naar mogelijkheden om de milieu-impact van haar grondstoffen te minimaliseren en dat doet zij samen met haar medewerkers. Directeur Machiel van Westerhoven: “Dat levert ons bijzondere regionale samenwerkingen op, die weer leiden tot innovaties. Doordat wij ook tijd nemen om deze successen uit te dragen, ontstaan weer nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor ons gaat het om continuïteit, een lange termijnvisie. Dat is ons stuurmiddel. Goede producten maken is meer dan het maken van winst alleen. Ursa Paint/Rigo zit al drie generaties in de familie en we hopen nog generaties lang door te gaan. Duurzaam ondernemen is daarin een sleutelrol.”

Jullie visitekaartje zijn de vlasvelden in Westpoort. Hoe is dit tot stand gekomen?

“We hebben het initiatief genomen om Hollandse lijnolie te verbouwen op Hollandse bodem, door Hollandse boeren. Het project Beyond-biobased zorgt ervoor dat met de lijnolie uit dit vlas natuurverf wordt gemaakt. Belangrijk bijkomend voordeel is dat de lokale economie wordt gestimuleerd.”

“Het bindmiddel van ons product Aquamarijnverven is lijnolie, een olie die wordt gewonnen uit vlaszaad, een onuitputtelijke natuurlijke bron. Hoewel we de keuze van het gebruik van de grondstoffen en de herkomst ervan steeds zorgvuldig afwegen, was het een heikel punt dat lijnolie inmiddels uit Canada en Rusland moest komen en vlas nauwelijks meer werd verbouwd in Nederland. Voor de productie van lijnolie hebben wij daarom besloten te onderzoeken of het produceren van Hollandse lijnolie mogelijk is voor onze diverse verf- en olieproducten. Die mogelijkheden lagen er.” Ursa Paint/Rigo koos er vervolgens als eerste in Nederland voor om lijnolie te verbouwen. Afgelopen jaar is er zeven hectare vlas geteeld, waarmee 6000 liter lijnolie kon worden geperst. De lijnolie is vervolgens toegepast in de productie van de verfproducten van Ursa Paint/Rigo. “We willen weten wat er gebeurt met de grondstoffen die wij gebruiken. Door vlas in Nederland te telen hebben we zicht op het proces. Daarnaast vraagt het minder vervoer, minder uitstoot en een regionale verankering van grondstoffen waar we in geloven.”

De verbouwde vlas op de braakliggende kavels in Westpoort waren een van de argumenten om het Bedrijventerrein Westpoort dit jaar uit te roepen tot Bedrijventerrein van Nederland. De jury roemde onder meer de manier waarop duurzaamheid in Westpoort handen en voeten krijgt in concrete producten.

Voor welke maatregelen heeft Ursa Paint/Rigo nog meer gekozen?

Ursa Paint/Rigo valt op door drie projecten van formaat. Het project Beyond-biobased is daar een van. Een tweede project is het initiatief van Ursa Paint om van muurverfrestanten nieuwe verf te maken. “Gewoon omdat wij weten dat het beter is dan oude verf te verbranden. Circa 10% van de muurverf die in Nederland wordt verkocht, belandt in keukenkastjes of op de bovenste plank van schuurtjes en eindigt uiteindelijk als chemisch afval in de verbrandingsoven. Als we ons bedenken hoeveel kostbare grondstoffen daarmee verloren gaan, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat dat zonde is. Vanuit onze gedrevenheid om zo duurzaam mogelijke producten te ontwikkelen, is het ons nu, als eerste verffabriek in Nederland, in samenwerking met SITA en de branchevereniging VVVF gelukt om de verfrestanten van de afvaloven te redden en er nieuwe verf van te maken. Daarmee voorkomen we dat waardevolle grondstoffen worden verbrand en zorgen we ervoor dat verfrestanten weer hoogwaardig kunnen worden ingezet.” Ursa Paint/Rigo brengt met EVA (Einde Van Afval) hergebruikte muurverf, een zeer bruikbare muurverf van hoogwaardige kwaliteit, op de markt bestaande uit 97 – 99% verfrestanten.

Het derde aansprekende project van Ursa Paint/Rigo is de ontwikkeling van een vloerlak op waterbasis. “Normaliter is een vloerlak slecht voor de gezondheid. Al vanaf de start van het bedrijf, veertig jaar geleden, was er de verantwoordelijkheid voor het zoeken naar alternatieven. Die is er anno nu.”

Hoe vertaalt duurzaamheid zich in de bedrijfsvoering van Ursa Paint/Rigo?

Duurzaamheid is voor Ursa Paint/Rigo geen onderscheidend kenmerk meer. Geen imago of keurmerk. Duurzaamheid is simpelweg één van de dagelijkse overwegingen. Niet gek dus dat duurzaam ondernemen volledig is verweven binnen de bedrijfsvoering. Het gaat Ursa Paint/Rigo daarbij niet alleen om proces- of producttechnologische innovaties, maar vooral ook om een morele visie. “Wij werken vanuit de visie: ‘daden krijgen kracht’. Als we iets willen, gaan we ervoor. Gezamenlijk, want daar ligt een sleutel.”

“Bij Ursa Paint/Rigo hebben we oog voor zowel het product, als voor het milieu. Vakmanschap gaat hand in hand met duurzaamheid. Maak je gebruik van ons product, dan heb je ook de belofte dat wij hebben nagedacht over hoe we de milieubelasting van de gebruikte grondstoffen zo laag mogelijk kunnen houden. Dat doen wij door onszelf continu te informeren over de laatste regels en de nieuwste technieken. Maar bovenal door oog te hebben voor duurzame maatregelen die onze identiteit verder versterken. Een identiteit die voor Ursa Paint/Rigo van groot belang is. Naar de toekomst toe gaat het om het tonen van je eigen identiteit. Als je dat goed doet, dan positioneer je jezelf goed in de markt. De klant kiest voor Ursa Paint/Rigo en niet voor onze prijs. Als je product goed is, komen klanten vanzelf.”

Wat vinden uw medewerkers van het investeren in duurzaamheid?

“Successen dragen wij extern uit, maar zeker ook intern. Bijvoorbeeld door hier ook over te vertellen tijdens bedrijfsbijeenkomsten, of gewoon door foto’s van evenementen met collega’s te delen. Ons enthousiasme en onze successen zorgen zo voor nieuwe initiatieven bij onze medewerkers, die zich bewust worden van hun eigen rol in die successen. Daarnaast geven wij ze vervolgens ook de ruimte om mee te denken. Wat ertoe leidt dat we nu op een innovatieve manier omgaan met verfrestanten. Maar ook op kleinere schaal, zoals de keuze voor de koffie die wij schenken!”

Hoe geeft u uitvoering aan uw voorbeeldfunctie?

“Wij hebben inmiddels in de praktijk ervaren wat het oplevert om je successen uit te dragen. Het levert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden op en zorgt voor enthousiasme, gedrevenheid en innovatie op de werkvloer. Dus alle kansen die wij krijgen grijpen we aan. Om invulling aan onze voorbeeldfunctie te geven, willen we onze werkwijze dichterbij de mensen brengen. Het vlasveld in Westpoort maakt dat heel zichtbaar, maar ook door op diverse manieren te communiceren over wat daar gebeurt. Prijzen als het Bedrijventerrein van Nederland en IJmond Duurzaam Award helpen ons hierbij.“

Welke toekomstplannen heeft u om te investeren in duurzaamheid?

“Bij Ursa Paint/Rigo staat continuïteit hoog in het vaandel. Voor ons is dit het stuurmiddel. Goede producten maken is meer dan het maken van winst alleen. Wat wij hier allemaal doen, dat is wat wij het liefste doen. Dat willen we behouden. Het gaat er niet om om er rijk van te worden, maar om dit bedrijf nog generaties lang als voorbeeldbedrijf in de markt te houden. Daarom zullen wij ook in de toekomst blijven zoeken naar mogelijkheden om duurzaam te ondernemen. Naar mogelijkheden om de milieu-impact van gebruikte grondstoffen laag te houden. Maar ook naar de mogelijkheden die ons kantoorpand biedt, zoals de toepassing van led-verlichting. Maar we houden ook oog voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen de regio. Zo worden we graag betrokken bij gemeentelijke projecten om IJmuiden op de kaart te houden, want voor een bedrijf met een lange termijnvisie is ook de levensvatbaarheid van een omgeving van belang.”

Tot slot, wat zou u uw collega-ondernemers willen aanbevelen die nog niet in duurzaamheid hebben geïnvesteerd?

“Producten krijgen meer waarde door duurzame innovaties. Leg daar de focus. Dat is wat klanten belangrijk vinden. Onze ervaring is dat klanten kiezen voor het product en niet voor de prijs. Zij willen best wat meer betalen, als ze de zekerheid krijgen dat er goed is nagedacht over hoe een product tot stand is gekomen."

Ursa Paint/Rigo is een Nederlands familiebedrijf dat sinds 1938 verf- en lakproducten maakt en verkoopt. Ursa Paint/Rigo beschikt over een uitgebreid assortiment. Van watergedragen vloerlakken en vloeroliën tot een variëteit aan watergedragen en conventionele aflakken. In het assortiment van Ursa Paint/Rigo komt de duurzame ambitie van het bedrijf duidelijk naar voren. Ursa Paint/Rigo is hierin een voorloper. Het bedrijf uit IJmuiden levert verven die geheel uit herwinbare grondstoffen bestaan. Al vanaf de start, 76 jaar geleden, is duurzaam ondernemen vanuit een morele visie geborgd door het gehele bedrijf.