Afval


Afval(scheiden)

Iedereen heeft met afval te maken. Zowel thuis, als bedrijfsmatig produceren we afval. Om de kwaliteit van het milieu zo goed mogelijk te bewaken is het belangrijk enerzijds afval tegen te gaan en anderzijds afval te scheiden.

Bedrijven

Bedrijven zijn verplicht bedrijfsafval zoveel mogelijk te voorkomen, gescheiden in te zamelen en af te geven aan een afvalinzamelingsbedrijf. Wij besteden hier, tijdens onze bedrijfscontroles, ook aandacht aan. Wij kijken ook samen met u of er binnen uw bedrijf mogelijkheden zijn om het ontstaan van afval te verminderen of te voorkomen (preventie) en of u uw bedrijfsafval voldoende gescheiden aanbiedt. Afvalstoffen die vrijkomen via de lucht of het water, zogenaamde emissies, dient u ook zoveel mogelijk te voorkomen. In de omgevingsvergunning die op uw bedrijf van toepassing is, kunnen regels worden opgenomen die u verplichten om doelmatig om te gaan met uw afvalstoffen.

Particulieren

Particulieren bieden hun afval veelal aan via ondergrondse containers of de eigen rolcontainers. Ook zij moeten afval zoveel mogelijk scheiden. Denk hierbij aan papier, karton, glas, plastic en textiel. Grof huisvuil, bouwafval en Klein Chemisch Afval kunnen worden afgegeven bij een afvalbrengstation. Hier kan men ook terecht met oude meubels en huishoudelijke apparatuur. Als apparaten nog werken, of meubels zijn nog bruikbaar, dan kunt u deze natuurlijk ook aanbieden bij de plaatselijke kringloopwinkel.

Heeft u vragen, meldingen of klachten die betrekking hebben op huishoudelijk afval, dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente of de betreffende afvalinzamelaar.

Heeft u nog bedenkingen met betrekking tot afval scheiden? Lees dan eerst deze 'Talking Rubbish' folder (pdf, 2.6 MB) van VANG.

Veelgestelde vragen afval(scheiding)