Bodem


In het verleden is een groot aantal bodemverontreinigingen ontstaan. Afgelopen jaren zijn steeds meer van deze locaties gesaneerd. Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem (blijven) omgaan en er geen nieuwe verontreinigingen ontstaan en bestaande verontreinigingen worden beheerst of gesaneerd, heeft de overheid regels opgesteld. Deze staan onder andere in de Wet bodembescherming.

Zowel inwoners als bedrijven krijgen te maken met deze regels. Bedrijven bijvoorbeeld als zij een bedrijfspand willen kopen, een ondergrondse tank op het terrein hebben, of als ze bodembedreigende stoffen gebruiken of gaan gebruiken, of wanneer een bedrijf een bodemsanering wil starten. Inwoners krijgen met de regels te maken wanneer zij een huis willen kopen, bouwplannen hebben of wanneer zij een ondergrondse tank in de tuin hebben liggen.

Ondergrondse tank

Voor sommige woningen en bedrijfspanden wordt nog gebruik gemaakt van een ondergrondse tanks voor opslag van huisbrandolie voor verwarming van het pand. U mag een ondergrondse tank in gebruik hebben, maar die moet wel voldoen aan wettelijke eisen.

Bodembeschermende voorzieningen

Diverse bedrijven, zoals garages of tankstations, zijn verplicht bodembeschermende voorzieningen te treffen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer, die voorkomt dat er nadelige stoffen de grond ingaan.

Melden bodemcalamiteit

Heeft u te maken met een calamiteit op of in de bodem, met mogelijke milieuschade als gevolg, dan verzoeken wij u dit te melden via calamiteitenbodem@odijmond.nl.

Overige incidenten of storingen binnen de bedrijfsvoering, wanneer schade aan het milieu zou kunnen ontstaan, gelden als ongewoon voorval. Ook deze dienen direct bij ons gemeld te worden.