Actuele bodeminformatie


Bodeminformatie via de module Omgevingsrapportage

Via onze website ontsluiten wij actuele bodeminformatie. Zo kunnen makelaars via de module Omgevingsrapportage overal en direct bodeminformatie opvragen. U ontvangt de gevraagde bodeminformatie vervolgens in een rapportage waarbij zowel alle beschikbare bodeminformatie van het opgevraagde perceel als bodeminformatie van de direct naastgelegen percelen is opgenomen. Dit geldt voor de gemeenten: Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

De gemeente Haarlem beheert zelf haar bodeminformatie. Informatie kunt u daar opvragen. U kunt bij deze gemeente ook terecht bij de bodemadviseurs die, onder andere in het kader van bouw, bodemonderzoeken beoordelen. De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, en Purmerend beheren ook zelf bodeminformatie. Informatie kunt u daar opvragen. U kunt bij deze gemeenten ook terecht bij de bodemadviseurs die, onder andere in het kader van bouw, bodemonderzoeken beoordelen. Voor deze vier gemeenten beheren wij alleen de bodeminformatie die is verkregen bij de aanvragen in het kader van de Wet bodembescherming (beschikkingen, monitoringsrapporten, nazorgplannen, saneringsplannen, saneringsevaluaties en BUS-meldingen).

Bodeminformatie via onze digitale kaart

Adviesbureaus, makelaars, nutsbedrijven en/of andere geïnteresseerden kunnen via een digitale kaart ons bodeminformatiesysteem kosteloos raadplegen. Hiermee is het mogelijk om in te zien wat er bij ons bekend is over een bepaald perceel, over bijvoorbeeld bodemonderzoek, een besluit en/of een (gesaneerde) ondergrondse brandstoftank aanwezig is. Indien deze beschikbaar is kan het besluit, het bodemrapport of tanksaneringscertificaat worden gedownload. Ook is het mogelijk om kaarten uit de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer van de regio Waterland en IJmond te tonen. Door het opgeven van een adres en het aanzetten van de gewenste (NAZCA) kaartlaag, wordt de informatie getoond. Bedrijven (waaronder makelaars) die deze gegevens automatisch gegenereerd in een rapportage met toelichting willen ontvangen kunnen hiervoor onze omgevingsrapportagemodule gebruiken.

Bodeminformatie opvragen?