Actuele bodeminformatie


Via onze website bieden wij u actuele bodeminformatie. Deze informatie kunt u overal en direct opvragen. Voor het opvragen van de gewenste informatie bieden wij u twee opties. U kunt kosteloos ons bodeminformatiesysteem raadplegen, of u kunt een rapportage laten uitdraaien via onze module Omgevingsrapportage. De kosten hiervoor bedragen € 24,05 per adres.

Bodeminformatiesysteem

Via ons bodeminformatiesysteem is het mogelijk om kosteloos in te zien wat er bij ons bekend is over een bepaald perceel, over bijvoorbeeld bodemonderzoek, een besluit en/of een (gesaneerde) ondergrondse brandstoftank aanwezig is. Indien deze beschikbaar is kan het besluit, het bodemrapport of tanksaneringscertificaat worden gedownload. Ook is het mogelijk om kaarten uit de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer van de regio Waterland en IJmond te tonen. Door het opgeven van een adres en het aanzetten van de gewenste (NAZCA) kaartlaag, wordt de informatie getoond.

Module Omgevingsrapportage

Bedrijven (waaronder makelaars) die bodeminformatie willen ontvangen in een rapportage met toelichting kunnen gebruikmaken van onze module omgevingsrapportage. De kosten hiervoor bedragen € 24,05 per adres.

In uw rapportage ontvangt u de gevraagde bodeminformatie waarbij zowel alle beschikbare bodeminformatie van het opgevraagde perceel als bodeminformatie van de direct naastgelegen percelen is opgenomen. Dit kunt u opvragen voor de gemeenten: Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

Uitzondering

De gemeente Haarlem beheert zelf haar bodeminformatie. Informatie kunt u daar opvragen. U kunt bij deze gemeente ook terecht bij de bodemadviseurs die, onder andere in het kader van bouw, bodemonderzoeken beoordelen. De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, en Purmerend beheren ook zelf bodeminformatie. Informatie kunt u daar opvragen. U kunt bij deze gemeenten ook terecht bij de bodemadviseurs die, onder andere in het kader van bouw, bodemonderzoeken beoordelen. Voor deze vier gemeenten beheren wij alleen de bodeminformatie die is verkregen bij de aanvragen in het kader van de Wet bodembescherming (beschikkingen, monitoringsrapporten, nazorgplannen, saneringsplannen, saneringsevaluaties en BUS-meldingen).

Bodeminformatie opvragen?