Bouwen


Duurzaam (ver)bouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is het in sommige gevallen nodig dat u een melding indient, of een vergunning aanvraagt. Ook is dit vaak een natuurlijk moment om na te denken over het treffen van duurzame maatregelen. Wij adviseren u daar graag over, maar hebben op deze pagina ook een aantal handige links voor u op een rij gezet waar u extra relevante informatie vindt.

Bouwen in de gemeente Zandvoort

Gaat u bouwen of verbouwen in de gemeente Zandvoort? Bekijk dan onze pagina met meer informatie daarover.

Aardgasvrij wonen

We gaan aardgasvrij wonen. Uiterlijk in 2050 is onze energievoorziening volledig duurzaam. Dat is een mooi, maar ambitieus vooruitzicht. Volledig duurzame energievoorziening betekent niet alleen aardgasvrij, maar vraagt ook om het minimaliseren van het energieverbruik. Deze verandering vraagt een energietransitie. Samenwerking tussen gemeenten, het bedrijfsleven en inwoners is hierin essentieel.

Vergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Duurzaam Bouwloket

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes, werken wij samen met het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar u gratis en vrijblijvend terecht kunt voor informatie en onafhankelijk advies. Ga direct naar www.duurzaambouwloket.nl of neem contact op met een expert van Duurzaam Bouwloket.

Huizenaanpak

Een eigen huis levert geld op als er echt werk wordt gemaakt van duurzaamheid. Niet een paar losse maatregelen, maar serieus aan de slag met combinaties zoals isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp en helemaal van het gas af. Dat levert jou als woningeigenaar meer op dan bij de bank en je bespaart ook nog eens op je maandelijkse energierekening. Ingewikkeld? Best wel, maar de Huizenaanpak helpt daarbij.

Subsidie

Wanneer u gaat verbouwen is het verstandig om u ook te oriënteren op beschikbare subsidies. Wij hebben een aantal regelingen en handige links voor u op een rij gezet.

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Er staat bijvoorbeeld informatie op over uw vloerisolatie, ramen en verwarming. Heeft u nog geen energielabel voor uw woning? Vraag deze dan aan.

Handige links energiebesparing eigen huis

Om u in uw eerste stappen naar energiezuiniger wonen te ondersteunen vindt u hieronder bruikbare websites en brochures voor zowel nieuw- als bestaande bouw.

GPR Gebouw

GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. U kunt GPR Gebouw inzetten bij iedere fase in het bouwproces: beleid, ontwerp en realisatie. U vult eenvoudig projectgegevens in. Via rapportcijfers ziet u in een oogopslag hoe uw gebouw, project of plan presteert. Vergelijkingen maakt u in een handomdraai. GPR Gebouw kijkt naar de thema’s energie, milieu (bijv. materiaalgebruik), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Andere onderdelen van GPR zijn GPR Stedenbouw, GPR Special en GPR Onderhoud.

Om gebruik te kunnen maken van deze rekentool, kunt u bij ons een licentie aanvragen. Wij helpen u graag op weg.

WKO, waar voor je geld

WKO staat voor warmte-koudeopslag. Het is een bodemenergiesysteem met een warmtepomp die ervoor zorgt dat grondwater in de winter gebruikt wordt om te verwarmen en in de zomer gebruikt wordt om te koelen. Warmte-koudeopslag is als duurzame maatregel flink in opkomst. Logisch, want het systeem kan voor een aanzienlijke energiebesparing zorgen. Daarvoor dient de installatie wel optimaal te zijn ingeregeld. Wij adviseren gebruikers van een warmte-koudeopslag hier aandacht aan te besteden en afspraken te maken over beheer en inregeling.

Een WKO kan bestaan uit een open of gesloten systeem. Bij een open systeem wordt grondwater onttrokken en weer terug gepompt. Bij een gesloten systeem wordt een water, vaak met antivries, in een lange gesloten leiding door de bodem gepompt.

Voor open bodemenergiesystemen is in de meeste gevallen een watervergunning nodig voor de onttrekking van grondwater. De Provinciale Milieuverordening (PMV) geeft soms een vrijstelling van de watervergunning voor grondwateronttrekkingen kleiner dan 10 kubieke meter per uur. In dat geval is wel een melding in het kader van het Waterbesluit nodig.

Een gesloten bodemenergiesystemen moet altijd gemeld worden bij het bevoegd gezag, ook een wijziging moet gemeld worden. Voor systemen bij individuele woningen van particulieren is dat een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Systemen bij bedrijven kunnen via het Activiteitenbesluit gemeld worden.

Voor meldingen en vergunningen dient u gebruik te maken van het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) en Activiteitenbesluit Internet Module (www.aimonline.nl) .

Provincie Noord-Holland biedt de WKO-Tool om snel inzicht te krijgen waar welke beperkingen gelden.

Asbest

Huurt of bezit u als particulier of bedrijf een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan bent u verplicht bepaalde regels met betrekking tot asbest na te leven.

asbest