Bouwen


Duurzaam (ver)bouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is het in sommige gevallen nodig dat u een melding indient, of een vergunning aanvraagt. Ook is dit vaak een natuurlijk moment om na te denken over het treffen van duurzame maatregelen. Wij adviseren u daar graag over, maar hebben op deze pagina ook een aantal handige links voor u op een rij gezet waar u extra relevante informatie vindt.

Vergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Duurzaam nieuw bouwen

Bouwtekening-meten-handen

Wanneer u een eigen woning gaat bouwen, wilt u goed voorbereid starten. U komt immers voor veel keuzes te staan. Welke architect, installateur, welke kleur baksteen en voeg, welk type kozijnen, enzovoort. Het is belangrijk dat u op tijd en goed voorbereid van start gaat. Een duurzame woning is toekomstbestendig, duurzaam, goed voor uw gezondheid en heeft een comfortabel binnenklimaat. Door hier van te voren goed over na te denken komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Aardgasvrij wonen

Strand-duinen-helmgras

We gaan aardgasvrij wonen. Uiterlijk in 2050 is onze energievoorziening volledig duurzaam. Dat is een mooi, maar ambitieus vooruitzicht. Volledig duurzame energievoorziening betekent niet alleen aardgasvrij, maar vraagt ook om het minimaliseren van het energieverbruik. Deze verandering vraagt een energietransitie. Samenwerking tussen gemeenten, het bedrijfsleven en inwoners is hierin essentieel.

.

Duurzaam Bouwloket

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes, werken wij samen met het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar u gratis en vrijblijvend terecht kunt voor informatie en onafhankelijk advies. Ga direct naar www.duurzaambouwloket.nl of neem contact op met een expert van Duurzaam Bouwloket.

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Er staat bijvoorbeeld informatie op over uw vloerisolatie, ramen en verwarming. Heeft u nog geen energielabel voor uw woning? Vraag deze dan aan.

Subsidie

Wanneer u gaat verbouwen is het verstandig om u ook te oriënteren op beschikbare subsidies. Wij hebben een aantal regelingen en handige links voor u op een rij gezet.

Waar voor je geld met warmte-koudeopslag

Vrouw houdt spaarvarken vastWarmte-koudeopslag (WKO) is een bodemenergiesysteem met een warmtepomp die zorgt dat grondwater in de winter je huis verwarmd wordt en in de zomer gekoeld. WKO is als duurzame energiemaatregel flink in opkomst. Logisch, want het systeem kan voor een aanzienlijke energiebesparing zorgen. Daarvoor dient de installatie wel optimaal te zijn ingeregeld. Wij adviseren gebruikers van een warmte-koudeopslag hier aandacht aan te besteden en afspraken te maken over beheer en inregeling.

Watervergunning

Een WKO kan bestaan uit een open of gesloten systeem. Bij een open systeem wordt grondwater onttrokken en weer terug gepompt. Bij een gesloten systeem wordt een water, vaak met antivries, in een lange gesloten leiding door de bodem gepompt.

Voor open bodemenergiesystemen is in de meeste gevallen een watervergunning nodig voor de onttrekking van grondwater. De Provinciale Milieuverordening (PMV) geeft soms een vrijstelling van de watervergunning voor grondwateronttrekkingen kleiner dan 10 kubieke meter per uur. In dat geval is wel een melding in het kader van het Waterbesluit nodig.

Een gesloten bodemenergiesystemen moet altijd gemeld worden bij het bevoegd gezag, ook een wijziging moet gemeld worden. Voor systemen bij individuele woningen van particulieren is dat een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Systemen bij bedrijven kunnen via het Activiteitenbesluit gemeld worden.

Omgevingsloket

Voor meldingen en vergunningen dient u gebruik te maken van het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) en Activiteitenbesluit Internet Module (www.aimonline.nl) .

Provincie Noord-Holland biedt de WKO-Tool om snel inzicht te krijgen waar welke beperkingen gelden.

Handige links energiebesparing eigen huis

Om u in uw eerste stappen naar energiezuiniger wonen te ondersteunen vindt u hieronder bruikbare websites en brochures voor zowel nieuw- als bestaande bouw.

GPR Gebouw

GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. U kunt GPR Gebouw inzetten bij iedere fase in het bouwproces: beleid, ontwerp en realisatie. U vult eenvoudig projectgegevens in. Via rapportcijfers ziet u in een oogopslag hoe uw gebouw, project of plan presteert. Vergelijkingen maakt u in een handomdraai. GPR Gebouw kijkt naar de thema’s energie, milieu (bijv. materiaalgebruik), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Ook het onderdeel circulair bouwen is een thema.

Lees hier meer over GPR-gebouw.

Stikstofvrij bouwen

Woningbouwprojecten die last hebben van de stikstofcrisis kunnen sneller starten als zij de juiste maatregelen nemen. Door hergebruik van materiaal, de inzet van elektrische machines en door slimme bouwlogistiek neemt de uitstoot bijvoorbeeld al flink af. Dat staat in een handreiking waarin de provincie Noord-Holland in kaart bracht hoe gebouwd kan worden met minimale stikstofuitstoot.

Download hier de handreiking.

Asbest

Huurt of bezit u als particulier of bedrijf een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan bent u verplicht bepaalde regels met betrekking tot asbest na te leven.

asbest