Bouwen


Duurzaam (ver)bouwen, melding doen of vergunning aanvragen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is het in sommige gevallen nodig dat u een melding indient, of een vergunning aanvraagt. Hoe zit dat per gemeente in ons werkgebied?

Bij nieuwbouw of verbouw komen ook andere vragen kijken. Hoe zit het bijvoorbeeld de duurzaamheidseisen bij een (nieuwbouw) woning en met stikstofvrij bouwen?

Of, is er verbouw een vermoeden dat er asbest aanwezig is in het bouwwerk?

Omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te ((ver)bouwen of te slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Bouwvergunning aanvragen voor welke gemeente in ons werkgebied?

Gaat u bouwen of verbouwen in de gemeente Beverwijk, Heemskerk, Landsmeer, Zandvoort? Ga dan naar onze pagina over Omgevingsvergunning Bouw.

Voor de overige gemeenten in ons werkgebied, verwijzen we u naar de gemeentepagina zelf. U kunt ooi direct naar het landelijk online Omgevingsloket gaan om te controleren of u een vergunning nodig heeft voor uw bouwwerkzaamheden. Of dat u alleen een melding hoeft te doen.

Nieuwe eisen aan woningen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Gemeenten kunnen nu in hun Omgevingsplan hogere (geen lagere) eisen stellen aan de energie- en milieuprestatie van een huis. De aannemer moet aantonen dat de woning aan de gestelde ontwerpeisen voldoet, dit wordt gecontroleerd door een gecertificeerd bureau. Zonder goedkeuring vindt de overdracht niet plaats.

Stikstofvrij bouwen

Woningbouwprojecten die last hebben van de stikstofcrisis kunnen sneller starten als zij de juiste maatregelen nemen. Door hergebruik van materiaal, de inzet van elektrische machines en door slimme bouwlogistiek neemt de uitstoot bijvoorbeeld al flink af. Dat staat in een handreiking waarin provincie Noord-Holland in kaart bracht hoe gebouwd kan worden met minimale stikstofuitstoot.

Asbest

Huurt of bezit u als particulier of bedrijf een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan bent u verplicht bepaalde regels met betrekking tot asbest na te leven.

Of heeft u het vermoeden dat er in uw omgeving onveilig asbest wordt verwijderd?

Duurzaam nieuw- of ver bouwen

Vaak is dit ook een natuurlijk moment om na te denken over het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Waar u allemaal aan kan denken, leest u op de pagina Duurzaam nieuw bouwen. Daar vindt u ook informatie over GPR Gebouw en wat dat inhoudt, alles over aardgasvrij wonen, energie besparen en een label.

Alles over beschikbare subsidies en handige link over energiebesparing in eigen huis.