Informatie- en energiebesparingsplicht

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Geldt dit ook voor u?

Ontdek het met Check Klik Bespaar.

Check

Verbruikt uw onderneming of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan valt u onder de informatieplicht en de energiebesparingsplicht. Dit betekent dat u energiebesparende maatregelen moet nemen die zich in maximaal 5 jaar terugverdienen. Ook geeft u vóór 1 december 2023 door welke maatregelen u neemt of gaat nemen. Dat doet u in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Energie besparen

  1. zorgt voor een lagere energierekening.
  2. is goed voor het klimaat.
  3. is wettelijk verplicht voor veel ondernemingen en instellingen. Niet voldoen kan leiden tot boetes.

Klik

Valt u onder de informatie- en energiebesparingsplicht? Dan moet u vóór 1 december 2023 laten weten welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen. Dat doet u in het eLoket van de RVO. U heeft hier een aantal dingen voor nodig:

  1. Uw energieverbruik en bedrijfsgegevens
  2. Uw eHerkenning, een soort DigiD voor ondernemingen en instellingen
  3. Uw lijst met energiebesparende maatregelen

Let op: elke 4 jaar rapporteert u opnieuw. Energiebesparende maatregelen worden geactualiseerd, dus over vier jaar kunnen er nieuwe of aangepaste maatregelen voor u gelden.

Bespaar

Als u onder de energiebesparingsplicht valt, bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Het gaat om maatregelen die in de ‘Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)’ staan. Deze EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

  1. Gebouwen: bent u eigenaar van een pand? Dan moet u ‘gebouwgebonden’ maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van spouwmuren of het vervangen van halogeenlampen door LED-verlichting.
  2. Faciliteiten: heeft uw onderneming of instelling faciliteiten zoals een grootkeuken of roltrap? Dan moet u ‘faciliteitsgebonden’ maatregelen, zoals het vervangen van een frituurtoestel op gas door een elektrische variant of zorgen dat de roltrap niet continu draait.
  3. Processen: maakt u producten of heeft u bijvoorbeeld een autoschadebedrijf? Dan moet u procesgebonden maatregelen nemen, zoals het isoleren van productleidingen.

Twijfelt u over bepaalde maatregelen? Of lukt het u niet om ze binnen de gestelde tijd te nemen? Overleg dan met de inspecteur van uw gemeente of omgevingsdienst.

Wanneer voldoet u?

U voldoet aan de informatieplicht als u vóór 1 december 2023 doorgeeft welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen. U voldoet aan de energiebesparingsplicht als u alle erkende energiebesparende maatregelen uitvoert die voor u gelden, en als uw omgevingsdienst of gemeente dat heeft vastgesteld.

Bezoek van de inspecteur

Uw gemeente of omgevingsdienst controleert of u voldoet aan de energiebesparingsplicht. U kunt bezoek krijgen van een inspecteur. U leidt hen dan rond op uw locatie en u gaat in gesprek over uw besparingsplan. De inspecteur kan u vragen om uw rapportage te verbeteren of aan te vullen als dat nodig is.