Energietransitie


Tussen nu en 2050 zullen we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Samen zorgen we ervoor dat we duurzaam, maar ook toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar gaan wonen, werken en leven.

Wat betekent dit voor uw woning? Heeft de gemeente al plannen, of de regio? Wat kunt u nu al doen om duurzamer te wonen en te leven? Lees onder onderstaande links meer over energie besparen en opwekken, over duurzaam verwarmen én over projecten in uw omgeving voor duurzame energie.

Afspraken voor een duurzame toekomst

De afspraak voor een duurzame toekomst werd gemaakt in Parijs. In 2015 beloofden 200 landen dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen.

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet van Nederland het Klimaatakkoord en startten we met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen, en dus temperatuurverhoging, tegen te gaan.

Het nationale Klimaatakkoord heeft als centraal doel het terugdringen van de CO2-uitstoot. Eerst naar 49% minder in 2030, daarna tot minimaal 95% minder in 2050. Omdat dit een enorme opgave is, raakt het allerlei vlakken van ons dagelijks leven.