In en om huis


In 2050 is onze energievoorziening volledig duurzaam. Dat klinkt nog ver, maar er is veel werk te doen. Daarom nemen we nu al kleine en grote stappen om steeds dichter bij dat doel te komen.

In en om het huis kunnen we veel doen om duurzamer te wonen en te leven. Zo bereiden we ons voor op het wonen en leven zonder aardgas. Inzicht in verbruik helpt om te ontdekken waar we kunnen besparen. Energie die we dan nog nodig hebben, kunnen we duurzaam opwekken. Ook gaan we (in de toekomst) aardgasvrij koken en verwarmen.

Lees hier de veelgestelde vragen over de warmtetransitie.

Vragen over (ver)bouwen?

Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket van de gemeente. U kunt er terecht voor informatie en ondersteuning bij verduurzaming of bij vragen over maatregelen en offertes. Ook ziet u direct welke financiële mogelijkheden er voor uw gemeente zijn.

Energie besparen

Een eerste belangrijke stap in verduurzaming is energiebesparing. Want door minder te gebruiken, wordt het milieu minder belast. Ook levert het wat op voor uw portemonnee.

Het begint met inzicht in uw verbruik, daarna treffen van kleine maatregelen en wellicht investeren in grote maatregelen zoals isolatie. U leest er meer over op onze pagina over energie besparen.

Duurzame warmte

In de toekomst gaan we meer duurzame energie gebruiken en ook duurzaam verwarmen, douchen en koken. Wat betekent dat voor uw woning? Aan de ene kant onderzoekt de gemeente het tijdspad om enkele wijken voor 2030 aardgasvrij te maken. Aan de andere kant wordt onderzoek gedaan hoe we dan gaan verwarmen.

  • De gemeenten stellen in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast, met daarin een tijdspad en mogelijke alternatieve, duurzame warmte voor kansrijke wijken. Na vaststelling van de TVW worden Wijkuitvoeringsplannen gemaakt. Lees hier meer over de warmtetransitie en aardgasvrij.
  • In de IJmond werken de gemeenten en andere partijen aan een warmtenet als duurzame warmtebron. Lees er hier meer over.

Bent u nu al toe aan duurzame verwarming? Vraag bij uw gemeente na wat er voor uw wijk in de planning staat. Lees hier ook meer over elektrische, duurzame verwarming:

Tuin en balkon

Ook met uw tuin kunt u een grote bijdragen leveren aan verduurzaming. Dat heeft te maken met zogeheten klimaatadaptatie: het aanpassen van uw omgeving aan het veranderende klimaat. In de meeste gevallen kunt u op de website van uw gemeente terecht voor meer informatie en acties vanuit de gemeenten, maar kijk ook eens op deze sites: