Warmtetransitie: op naar aardgasvrij


In de toekomst gaan we duurzaam verwarmen, douchen en koken. Hoe we dat gaan doen is opgenomen in de Transitievisie Warmte (TVW) en wordt uitgewerkt in Wijkuitvoeringsplannen (WUP). De gemeenten hebben in deze plannen de regie en werken samen met stakeholders - waaronder inwoners, ondernemers, netbeheerders - aan een tijdspad naar een aardgasvrije gemeente.

Lees hier veelgestelde vragen over aardgasvrij.

Transitievisie Warmte (TVW)

Op de weg naar een aardgasvrije toekomst heeft de gemeente een belangrijke rol. Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 opgeleverd zonder aardgasaansluiting, maar voor bestaande bouw betekent het een grote verandering. Hier vindt u meer informatie over aardgasvrije wijken.

Gemeenten verplicht door het Rijk om in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast te laten stellen door de gemeenteraden. Omgevingsdienst IJmond denkt en schrijft mee met deze plannen voor de regio IJmond en Zaanstreek-Waterland.

Staat uw gemeente hier niet bij? Zoek dan op de website van uw gemeente voor meer informatie.

Wijkuitvoeringsplan (WUP)

Uit de TVW komt naar voren voor welke wijken het op welk moment het meest logisch is om over te stappen op duurzame warmte. Voor die wijken wordt gewerkt aan een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Lees hier meer over op de website van HIER Opgewekt.

De plannen houden rekening met de draagkracht van bewoners en de wijze waarop woningen op dit moment zijn geïsoleerd. Bij de plannen houden we rekening met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, voor de komende 5 tot 10 jaar. Veel verder is op dit moment niet te overzien. Er zijn snelle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, financieringsmogelijkheden en nog te verwachte technische innovaties.

In de meeste gemeenten wordt nog hard gewerkt aan de TVW. Die moet eerst worden vastgesteld, uiterlijk in 2021.

Wat kunt u zelf doen?

In de regio

Verduurzaming stopt niet bij de gemeentegrens, als het gaat om warmte én om elektriciteit.

Kijk hier voor meer informatie over regionale projecten: