Zuid-Kennemerland


Op de weg naar een aardgasvrije toekomst heeft de gemeente een belangrijke rol. Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 opgeleverd zonder aardgasaansluiting, maar voor bestaande bouw betekent het een grote verandering. Op de website Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), die valt onder het overheidsprogramma Iedereen Doet Wat, vindt u meer informatie over aardgasvrije wijken en wat de transitievisie warmte inhoudt.

Gemeenten verplicht door het Rijk om in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast te laten stellen door de gemeenteraden. Omgevingsdienst IJmond denkt en schrijft mee met deze plannen voor de regio IJmond en Zaanstreek-Waterland.

De gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn samen opgetrokken in het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) met ondersteuning van ODIJmond. Ze hebben alle drie een eigen identiteit en een in gezamenlijkheid een eigen visie opgesteld. De drie visies hebben de overeenkomst dat ze géén wijken hebben aangewezen die voor 2030 van het aardgas af te gaan. De gemeenten zetten in eerste instantie vooral in op isoleren. Ook individuele oplossing hebben overwegend de voorkeur, bijvoorbeeld door het plaatsen van warmtepompen. Gemeente Bloemendaal zet ook in op hybride warmtepompen als tussenoplossing. Lees de gehele visie hier: