KIMO

KIMO is een Europese milieuorganisatie voor lokale overheden rond de noordelijke zeeën en wil daar waar dat nodig is invloed uitoefenen op het beleid van hogere overheden. De leden van KIMO zijn gekozen volksvertegenwoordigers die via democratische en parlementaire wegen hun doelen willen realiseren. Het aandachtsgebied van de KIMO organisatie bestaat uit de kustwateren, de noordelijke zeeën en een gedeelte van de oceaan. KIMO richt zich op de veiligheids- en milieuaspecten, daar waar de belangen van lokale overheden in het geding zijn.

( bytes)KIMO Nederland en België

In ieder land wordt een nationale KIMO georganiseerd. Van KIMO Nederland en België zijn gemeenten lid die belangen hebben op en in de noordelijke zeeën. De belangen zijn: toerisme, recreatie, visserij en industrie. KIMO Nederland en België is een vereniging waar alle kustgemeenten in Nederland en België in vertegenwoordigd kunnen zijn. Het ledental is sterk groeiende. Verwacht wordt dat binnen vijf jaar een groot gedeelte van de Nederlandse en Belgische kustgemeenten lid zal zijn van deze organisatie. Momenteel zijn vijfentwintig gemeenten lid van KIMO Nederland en België. De KIMO-organisatie brengt de meningen en visie van de lokale overheden onder de aandacht van de nationale en internationale overheden om op deze wijze invloed uit te oefenen op de beleidsvoorbereiding en uitvoering van veiligheids- en milieuaangelegenheden op de noordelijke zeeën. De leden van KIMO Nederland en België zijn gekozen volksvertegenwoordigers en zullen altijd via de parlementaire en democratische wegen hun doelen trachten te bereiken.

Waarom is de KIMO belangrijk voor kustgemeenten?

  1. Op de Noordzee vinden enorm veel activiteiten plaats waarvan de gevolgen direct of indirect voelbaar zijn bij kustgemeenten. Als individuele gemeente is het moeilijk om daar invloed op uit te oefenen. Het KIMO is daar wel toe in staat.
  2. Incidenten of bijna incidenten worden nauwelijks bekend gemaakt aan gemeentebesturen. Het KIMO zorgt voor informatieverspreiding.
  3. De vervuiling van de stranden is niet een onderwerp wat alleen in één gemeente speelt. Door gezamenlijke standpunten hierover in te nemen en krachten te bundelen kan meer tot stand gebracht worden.
  4. De vervuiling door industrieën en scheepvaart bedreigt nog steeds het ecologische evenwicht van de noordelijke zeeën. Door hier nationaal en internationaal aan te werken kunnen de lokale overheden invloed uitoefenen, zodat de noordelijke zeeën ook door volgende generaties gebruikt kunnen worden.
  5. Na de Tweede Wereldoorlog zijn op meer dan tachtig plaatsen munitie in de noordelijke zeeën gedumpt. Deze munitie komt via doorroesten vrij in het milieu en spoelt momenteel aan op de stranden in Europa. Ook voor de Nederlandse en Belgische kust zijn dumpplaatsen van na de Eerste- en Tweede Wereldoorlog.
  6. De inzameling van scheepsafvalstoffen is nog steeds een probleem. Uw gemeente wordt daar in het zomerseizoen dagelijks mee geconfronteerd.

Historie

De KIMO-organisatie is veertien jaar geleden opgericht door drie individuele kustgemeenten in Noord Europa, omdat zij weinig of geen invloed konden uitoefenen op het beleid dat door de Europese lidstaten gezamenlijk werd voorbereid en gevoerd ten aanzien van de noordelijke zeeën. Zij werden echter wel met de gevolgen geconfronteerd. Inmiddels is de KIMO-organisatie uitgegroeid tot een organisatie van meer dan honderd en tien gemeenten in tien landen rond de noordelijke zeeën. KIMO is vertegenwoordigd in tal van Europese overleggen en wordt internationaal naar haar mening ten aanzien van het milieu en veiligheid in de noordelijke zeeën gevraagd. Op deze wijze hebben lokale overheden in Europa invloed op het beleid dat ten aanzien van de noordelijke zeeën, op zowel nationaal als internationaal niveau, wordt gemaakt en uitgevoerd.